Rozbor hospodaření příspěvkové organizace Masarykova veřejná knihovna Vsetín v letech 2006-2009

DSpace Repository

Language: English čeština 

Rozbor hospodaření příspěvkové organizace Masarykova veřejná knihovna Vsetín v letech 2006-2009

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gajdušková, Helena
dc.contributor.author Pfeilerová, Hana
dc.date.accessioned 2010-07-19T08:48:35Z
dc.date.available 2010-07-19T08:48:35Z
dc.date.issued 2010-04-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12348
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je rozbor hospodaření příspěvkové organizace Masarykova veřejná knihovna Vsetín. Hlavním cílem práce je shromáždit co nejvíce informací o současné ekonomické situaci municipální firmy, tyto informace zanalyzovat a pokusit se navrhnout případná řešení pro zlepšení hospodaření a odhadnout budoucí vývoj hospodaření. Téma jsem zvolila na základě svého zájmu o hospodaření s veřejnými prostředky, které se v podstatě týkají každého z nás. cs
dc.format 69 s., 3 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1511091 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Neziskové organizace cs
dc.subject příspěvkové organizace cs
dc.subject účetnictví cs
dc.subject daně cs
dc.subject hospodářský výsledek cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject kapitál cs
dc.subject Allowance organization en
dc.subject non-profit organization en
dc.subject accounting en
dc.subject taxes en
dc.subject economic results en
dc.subject financial analysis en
dc.subject capital en
dc.title Rozbor hospodaření příspěvkové organizace Masarykova veřejná knihovna Vsetín v letech 2006-2009 cs
dc.title.alternative The analysis of budgetary organizations Vsetín Masaryk Public Library in the period 2006-2009 en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ondrůšková, Jarmila
dc.date.accepted 2010-05-28
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the analysis of economy of the allowance organization Masaryk's Library in Vsetín. The main gaol of the dissertation is to collect as much information as possible about the current economic situation of this municipal company, analyse the information and make suggestions about how to improve its economy and estimate the future development of its economy. The topic of the thesis was chosen because of my interest about managing public funds that is basically a concern to all of us. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 15754
dc.date.assigned 2010-02-23
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
pfeilerová_2010_bp.pdf 1.441Mb PDF View/Open
pfeilerová_2010_vp.pdf 414.7Kb PDF View/Open
pfeilerová_2010_op.pdf 264.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account