Konkurenceschopnost a konkurenční strategie firmy Janošík Jiří, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Konkurenceschopnost a konkurenční strategie firmy Janošík Jiří, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubík, Josef
dc.contributor.author Sochor, Pavel
dc.date.accessioned 2010-07-13T16:55:30Z
dc.date.issued 2006-05-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1235
dc.description.abstract Tato diplomová práce je cílově zaměřena na projekt zvýšení konkurenční schopnosti podni-ku Janošík Jiří s.r.o. Samotná práce je pak rozdělena do tří částí. V teoretické části jsou zhodnoceny literární prameny zaměřené na strategické řízení podniku, způsob tvorby a za-vádění strategie, strategickou analýzu, konkurenci a konkurenceschopnost podniku. V ana-lytické části práce je představen podnik Janošík Jiří s.r.o., jeho historie a výrobní sortiment. Následuje analýza podnikatelského prostředí, Porterova analýza a SWOT analýza. Projek-tová část je na základě výsledků analýzy zaměřena na stanovení strategie a strategických cílů firmy. Jsou zde uvedeny jednotlivé dílčí projekty, které pomohou firmě Janošík Jiří s.r.o. ke zvýšení konkurenceschopnosti na trhu. cs
dc.format 80 s. cs
dc.format.extent 1146163 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 09.05.2036
dc.subject Strategie cs
dc.subject strategický management cs
dc.subject Porterova analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject Strategy en
dc.subject strategic management en
dc.subject Porter analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject competitive ability en
dc.title Konkurenceschopnost a konkurenční strategie firmy Janošík Jiří, s.r.o. cs
dc.title.alternative Competitiveness and competitive strategy for the Janošík Jiří, Ltd. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vlčková, Ilona
dc.date.accepted 2006-05-30
dc.date.vskp-available 2036-05-09
dc.description.abstract-translated This master thesis is aimed at the competitive capability increase project of the Janošík Jiří, Limited Company. The whole work is subsequently divided into three parts. In the theoretical part literary sources focused on strategic enterprise management, strategy creation and implementation methods, strategic analysis, the competition, the enterprise competitive ability and the project definition is evaluated. The analytical part of the master thesis is concentrated on the company of Janošík Jiří, Ltd, its history and range of products. In the next part the entrepreneurial environment analysis, Porter analysis and SWOT analysis is mentioned. Based on the analysis results the project part is focused on the company's strategy determination and strategic goals specification. This part also includes individual projects, which will support the Janošík Jiří Ltd competitiveness increase in the market. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3721
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
sochor_2006_dp.pdfBlocked 1.093Mb PDF View/Open
sochor_2006_vp.doc 40Kb Microsoft Word View/Open
sochor_2006_op.doc 57Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account