Vliv podélného promíchávání na statické a dynamické vlastnosti trubkového výměníku tepla.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv podélného promíchávání na statické a dynamické vlastnosti trubkového výměníku tepla.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dostál, Petr cs
dc.contributor.author Baroň, Přemysl cs
dc.date.accessioned 2010-07-19T08:55:53Z
dc.date.available 2010-07-19T08:55:53Z
dc.date.issued 2010-05-31 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12361
dc.description.abstract Trubkový výměník tepla patří do třídy systémů se spojitě rozloženými parametry popsanými parciálními diferenciálními rovnicemi (PDR). V případě, že je uvažováno s podélným promícháváním proudícího média, obsahuje příslušná PDR i druhou parciální derivaci teploty podle prostorové proměnné. Úlohou této diplomové práce je vyšetřit, jaký je vliv koeficientu promíchávání na statické a dynamické vlastnosti výměníku. Diplomová práce obsahuje matematické modely výměníku tepla s protiproudým chlazením, metody pro řešení ustáleného stavu i dynamiky, odpovídající simulační modely, použité zdrojové kódy pro MATLAB a simulace statických a dynamických charakteristik. cs
dc.format 80 s., 12 s. program. příloh. cs
dc.format.extent 3201211 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Tubular heat exchanger en
dc.subject axial dispersion en
dc.subject heat en
dc.subject cooling en
dc.subject partial differential equations en
dc.subject boundary conditions en
dc.subject initial conditions en
dc.subject model en
dc.subject steady state en
dc.subject dynamics en
dc.subject static characteristic en
dc.subject transient characteristic en
dc.subject Trubkový výměník cs
dc.subject podélné promíchávání cs
dc.subject axiální disperze cs
dc.subject teplo cs
dc.subject chlazení cs
dc.subject parciální diferenciální rovnice cs
dc.subject okrajové podmínky cs
dc.subject počáteční podmínky cs
dc.subject model cs
dc.subject ustálený stav cs
dc.subject dynamika cs
dc.subject statická charakteristika cs
dc.subject přechodová charakteristika cs
dc.title Vliv podélného promíchávání na statické a dynamické vlastnosti trubkového výměníku tepla. cs
dc.title.alternative Effect of axial dispersion on the static and dynamic characteristics of a tubular heat exchanger en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bakošová, Monika cs
dc.date.accepted 2010-06-22 cs
dc.description.abstract-translated Tubular heat exchangers belong to a class of continuously distributed parameter systems described by partial differential equations (PDEs). Under consideration of an axial dispersion in the flowing medium, the relevant PDEs include in addition to the first order also the second order temperature derivetives with respect to the space variable. The objective of this thesis is to investigate an effect of the axial dispersion factor on the heat exchanger static and dynamic characteristics. The thesis contains mathematical models of the heat exchanger with the countercurrent cooling, methods for solution of the steady state and dynamics, correspondent simulation models, MATLAB simulation programmes, and, simulated static and dynamic characteristics. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/91 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Automatické řízení a informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Automatic Control and Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 16992
dc.date.assigned 2010-02-19 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
baroň_2010_dp.pdf 3.052Mb PDF View/Open
baroň_2010_vp.doc 290Kb Microsoft Word View/Open
baroň_2010_op.pdf 125.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account