Projekt zdokonalenia CSR aktivít v spoločnosti Continental Matador Truck Tires, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zdokonalenia CSR aktivít v spoločnosti Continental Matador Truck Tires, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bočincová, Zuzana cs
dc.contributor.author Badžgoňová, Jana cs
dc.date.accessioned 2010-07-19T09:00:17Z
dc.date.available 2010-07-19T09:00:17Z
dc.date.issued 2010-05-03 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12370
dc.description.abstract Diplomová práca je zameraná na problematiku spoločenskej zodpovednosti v podniku. V teoretickej časti práce je predstavená podstata CSR, od jej vzniku až po súčasnosť. Ďalej obsahuje jednotlivé definície a piliere spoločenskej zodpovednosti. V praktickej časti je popísaná súčasná situácia spoločnosti v oblasti CSR. Nachádza sa tu vyhodnotenie dotazníkov a analýza externého prostredia. Na konci tejto časti sú uvedené projekty na zdokonalenie aktivít CSR s priebehom ich realizácie. V závere práce sa nachádzajú odporúčania, prínosy a riziká spojené s projektom. cs
dc.format 79 s., 8 s obr. príloh cs
dc.format.extent 1808199 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Spoločenská zodpovednosť cs
dc.subject CSR cs
dc.subject piliere CSR cs
dc.subject etický kódex cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject zamestnanci cs
dc.subject sprá-vanie cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Corporate social responsibility en
dc.subject CSR en
dc.subject the pillars of CSR en
dc.subject Code of Ethics en
dc.subject questionnaire en
dc.subject employees en
dc.subject behaviour en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Projekt zdokonalenia CSR aktivít v spoločnosti Continental Matador Truck Tires, s.r.o. cs
dc.title.alternative The project of improving CSR's activities in the company Continental Matador Truck Tires, s.r.o. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Srníčková, Jaroslava cs
dc.date.accepted 2010-05-24 cs
dc.description.abstract-translated Graduation theses is focused on issue of corporate social responsibility in company. In theoretical part there is entity of CSR, from its formation to present. Next it contains individual definitions and pillars of corporate social responsibility. In practice part, there is description of actual situation of CSR in company. There is inter-pretation of questionnaires and analysis of external area. At the end of this part, there are concrete projects to improvement of CSR activities with their course and realization. In the end of work there are recommendation, contributions and risks allied to project. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 14717
dc.date.assigned 2010-03-29 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
badžgoňová_2010_dp.pdf 1.724Mb PDF View/Open
badžgoňová_2010_vp.doc 71Kb Microsoft Word View/Open
badžgoňová_2010_op.pdf 937.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account