Projekt vývoje a implementace polygrafického IS ve společnosti PrintCity Slovakia.

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Projekt vývoje a implementace polygrafického IS ve společnosti PrintCity Slovakia.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Projekt vývoje a implementace polygrafického IS ve společnosti PrintCity Slovakia.
Autor: Matejka, Marián
Vedoucí: Habáň, Jaromír
Abstrakt: Informačné systémy sa stávajú neodmysliteľnou súčasťou fungujúcej organizácie. Vše-strannosť a spoľahlivosť týchto systémov prináša zvýšenie efektivity a konkurencieschopnosti. V tejto diplomovej práci som sa snažil podrobne opísať špeciali-zovaný informačný systém pre polygrafický priemysel. Kľúčovou časťou práce sú jednotli-vé moduly IS, v členení na zákaznícky, výrobný, plánovací modul, nákladové hospodár-stvo, informačný tok, štatistika, logisticko-skladový modul, personalistika a manažérsky modul. V závere práce hodnotím možnosti uvedeného IS, vrátane posúdenia samotnej im-plementácie a bezpečnosti.
URI: http://hdl.handle.net/10563/1237
Datum: 2006-05-12
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav managementu
Studijní obor: Management a marketing
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 3933


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
matejka_2006_dp.pdfZablokované 1.410Mb PDF
matejka_2006_vp.doc 56Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
matejka_2006_op.doc 40.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet