In face of the accounting and internal controls issues arising from the outsourcing of Xerox's marketing incentive scheme, Xerox is assesing the option of bringing the activity in-house

DSpace Repository

Language: English čeština 

In face of the accounting and internal controls issues arising from the outsourcing of Xerox's marketing incentive scheme, Xerox is assesing the option of bringing the activity in-house

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hall, John
dc.contributor.author Fiedorová, Pavlína
dc.date.accessioned 2010-07-13T16:56:18Z
dc.date.available 2010-07-13T16:56:18Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1238
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se po dohodě se zástupci firmy Xerox Ltd. zaměřuji na zhodnocení spolupráce se společností BirchGroup, která na základě smlouvy uzavřené v únoru 2003 poskytuje společnosti Xerox služby spojené s vedením marketingového programu Xerox Rewards. Teoretická část obsahuje popis outsourcingu, oddělení vlastnictví a řízení a krátce zmiňuje nový trend zvaný insourcing. V analytické části je zhodnocen proces outsourcingu společnosti Xerox a chyby, kterých se během tohoto procesu dopustil a jejichž následkem byly pozdější problémy v oblasti účetnictví a interní kontroly. Na základě této analýzy jsem vypracovala doporučení na odstranění současných problémů a zlepšení spolupráce. Součástí této bakalářské práce je i analýza nákladů a přínosů v případě, že Xerox přestane využívat outsourcingu a přenese tuto aktivitu do své společnosti. cs
dc.format 65 cs
dc.format.extent 923236 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject Xerox cs
dc.subject Birch cs
dc.subject Xerox Rewards cs
dc.subject outsourcing cs
dc.subject problémy cs
dc.subject účetnictví cs
dc.subject interní kontrola cs
dc.subject insourcing cs
dc.subject Xerox en
dc.subject Birch en
dc.subject Xerox Rewards en
dc.subject outsourcing en
dc.subject issues en
dc.subject accounting en
dc.subject internal controls en
dc.subject insourcing en
dc.subject in-house activity en
dc.title In face of the accounting and internal controls issues arising from the outsourcing of Xerox's marketing incentive scheme, Xerox is assesing the option of bringing the activity in-house cs
dc.title.alternative In face of the accounting and internal controls issues arising from the outsourcing of Xerox's marketing incentive scheme, Xerox is assesing the option of bringing the activity in-house en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2006-01-16
dc.description.abstract-translated By agreement with managers of Xerox Ltd. I focus in my thesis on evaluation of cooperation with BirchGroup, 3rd party service marketing provider, which is managing the marketing incentive scheme Xerox Rewards Programme. The theoretical-methodical part focus on Outsourcing and Agency theory and shortly describes a new trend called insourcing. In analytical part the outsourcing process of Xerox company is reviewed and the mistakes that Xerox experienced and that were a cause of problems in accounting and internal controls later on are described. The actions and suggestions for improvement of cooperation between Xerox and Birch are elaborated in this thesis as weel as the analysis of costs and benefits in case that Xerox will bring the activity in-house. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 2467
dc.date.assigned 2005-10-07
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
fiedorová_2006_bp.pdfBlocked 901.5Kb PDF View/Open
fiedorová_2006_vp.pdf 92.06Kb PDF View/Open
fiedorová_2006_op.pdf 497.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account