Evropský sortiment odrůd a genotypů kdouloně(Cydonia oblonga) a jejich potravinářský význam

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Evropský sortiment odrůd a genotypů kdouloně(Cydonia oblonga) a jejich potravinářský význam

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rop, Otakar cs
dc.contributor.author Žeravová, Markéta cs
dc.date.accessioned 2010-07-19T09:35:10Z
dc.date.available 2010-07-19T09:35:10Z
dc.date.issued 2010-05-20 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12428
dc.description.abstract Cílem diplomové práce bylo popularizovat plody kdouloní a přispět k novým znalostem a dalšímu rozšiřování tohoto ovocného druhu v podmínkách střední Evropy. Celkem u 29 odrůd a genotypů byly provedeny chemické analýzy za účelem zjištění technologicky a nutričně významných látek. U jednotlivých odrůd a genotypů byly stanoveny obsahy sušiny, refraktometrické sušiny, organických kyselin, pektinů a vybraných minerálních prvků. Získané poznatky byly srovnány s literárními údaji. cs
dc.format 60 s., 16 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 17394949 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Kdoule cs
dc.subject Cydonia oblonga Mill cs
dc.subject pektiny cs
dc.subject organické kyseliny cs
dc.subject minerální prvky cs
dc.subject Quinces en
dc.subject Cydonia oblonga Mill en
dc.subject pectins en
dc.subject organic acids en
dc.subject mineral elements en
dc.title Evropský sortiment odrůd a genotypů kdouloně(Cydonia oblonga) a jejich potravinářský význam cs
dc.title.alternative European assortment of cultivars and genotypes of quince (Cydonia oblonga) and their food meaning en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kramářová, Daniela cs
dc.date.accepted 2010-06-03 cs
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis was to popularize the quince and contribute to new knowledge and another extending of this kind of fruit in specifications of the Central Europe. There were made chemical analysis of 29 cultivars and genotypes to investigate technologically and nutrinitional important matters. There were determined contents of dry matter, soluble solid content, organic acids, pectins and selected mineral elements. The obtained values were confronted with the literal datas. en
dc.description.department Ústav biochemie a analýzy potravin cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/196 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, hygiene and economics of food production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 14593
dc.date.assigned 2010-01-04 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
žeravová_2010_dp.pdf 16.58Mb PDF View/Open
žeravová_2010_vp.doc 31Kb Microsoft Word View/Open
žeravová_2010_op.doc 39Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account