Zneškodnění odpadu s obsahem cínu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zneškodnění odpadu s obsahem cínu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bednařík, Vratislav
dc.contributor.author Kopová, Martina
dc.date.accessioned 2010-07-19T09:46:49Z
dc.date.available 2010-07-19T09:46:49Z
dc.date.issued 2010-05-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12450
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá zneškodněním odpadního kalu s obsahem kovů, zejména cínu. V experimentální časti byla testována regenerace cínu z odpadního kalu vyluhováním v KOH nebo NaOH. Koncentrace cínu v alkalickém výluhu odpadního kalu byla stanovena atomovou absorpční spektrometrií. Kvalitativní zastoupení prvků obsažených v odpadním kalu bylo stanovenou energodisperzní rentgenovou fluorescenční spektrometrií. Dále byla testována stabilizace/solidifikace odpadního kalu do geopolymeru. cs
dc.format 50 s. cs
dc.format.extent 870493 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject geopolymer cs
dc.subject rentgenová fluorescenční spektrometrie cs
dc.subject atomová absorpční spektrometrie cs
dc.subject cín cs
dc.subject regenerace cínu cs
dc.subject vyluhování cs
dc.subject stabilizace/solidifikace cs
dc.subject geopolymer en
dc.subject X-ray fluorescence spectrometry en
dc.subject atomic absorption spectrometry en
dc.subject tin en
dc.subject recovery of tin en
dc.subject leaching en
dc.subject stabilization/solidification en
dc.title Zneškodnění odpadu s obsahem cínu cs
dc.title.alternative Disposal of waste with tin content en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Slavík, Roman
dc.date.accepted 2010-06-15
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the disposal of waste sludge containing metals, particularly tin. In the experiment, the recovery of tin from waste sludge was tested by leaching in KOH or NaOH. The concentration of tin in alkaline liquor of waste sludge was determined by an atomic absorption spectrometry. The qualitative representation of the elements contained in the waste sludge was determined by energodispersive X-ray fluorescence spektrometry. Was also tested stabilization/solidification of waste sludge into geopolymer was also carried out. en
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/200 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Enviromental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 14667
dc.date.assigned 2010-02-15
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
kopová_2010_dp.pdf 850.0Kb PDF View/Open
kopová_2010_vp.doc 33.5Kb Microsoft Word View/Open
kopová_2010_op.doc 65.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account