Angličtina v českých reklamních textech. Vnímání cílovou skupinou.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Angličtina v českých reklamních textech. Vnímání cílovou skupinou.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zavřelová, Veronika
dc.contributor.author Šteflová, Kristýna
dc.date.accessioned 2010-07-13T16:59:07Z
dc.date.available 2010-07-13T16:59:07Z
dc.date.issued 2006-05-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1245
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se, jak už ze samotného názvu vyplývá, zabývám používáním angličtiny v českých reklamních textech, zejména pak v reklamních sloganech. Zároveň se pokouším zjistit, jaký názor mají na využívání cizojazyčných sloganů cílové skupiny. V teoretické části se věnuji postavení angličtiny ve společnosti, způsobům překladů reklam a reklamním sloganům. Praktická část je zaměřena na znalost angličtiny v ČR, dále se pak věnuji firmám, které ve svých reklamních kampaních využívají anglických sloganů. Součástí mé práce je výzkum, kterým jsem se snažila potvrdit nebo vyvrátit stanovené hypotézy. cs
dc.format 56 s., 10 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 813334 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject angličtina cs
dc.subject cílová skupina cs
dc.subject postoje cs
dc.subject reklamní slogan cs
dc.subject advertising slogan en
dc.subject attitudes en
dc.subject English en
dc.subject target group en
dc.title Angličtina v českých reklamních textech. Vnímání cílovou skupinou. cs
dc.title.alternative English in Czech advertising texts. The perception of the target groups en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Prachař, Štěpán
dc.date.accepted 2006-05-31
dc.description.abstract-translated In my bachelor thesis, as is apparent from the title itself, I am dealing with the analysis of English language use in czech advertising texts, especially in czech advertising slogans. Also I am trying to find out the target groups' opinion of this exploitation. In the theoretical part I attend to position of English in the society, the ways of translation of ads and to the advertising slogans. The Practical part is aimed at knowledge of English in the CR, further I write about companies which use english slogans in their advertising campaings. The part of my thesis is the research that should help me to confirm or refuse the established hypotheses. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2643
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
šteflová_2006_bp.pdf 794.2Kb PDF View/Open
šteflová_2006_vp.doc 58.5Kb Microsoft Word View/Open
šteflová_2006_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account