Zámek Kačina - návrh řešení víceúčelového sálu včetně Zámeckého divadla

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zámek Kačina - návrh řešení víceúčelového sálu včetně Zámeckého divadla

Show simple item record

dc.contributor.advisor Maršíková, Hana cs
dc.contributor.author Bobáň, Jan cs
dc.date.accessioned 2010-07-19T10:04:46Z
dc.date.available 2010-07-19T10:04:46Z
dc.date.issued 2010-05-17 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12488
dc.description.abstract V teoretické části mé diplomové práce se zabývám rešeršemi a rozborem historie i současným děním na Zámku Kačina. Dále pak analyzuji současný stav celého areálu a jednotlivých prostor zámku samotného. V praktické části popisuji vlastní návrhy a řešení, informační systém, mobiliář a vnitřní prostory pravého pavilonu. Projektovou částí jsou pak návrhy, půdorysná schémata, 3D vyobrazení a finální model- resp. veškerá projektová dokumentace. Ta je k této práci přiložena formou A3 složky. cs
dc.format 58 s., 3 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 3918989 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Zámek Kačina cs
dc.subject informační systém cs
dc.subject víceúčelový sál cs
dc.subject kaple cs
dc.subject zámecké divadlo cs
dc.subject Kačina castle en
dc.subject information system en
dc.subject multipurpose hall en
dc.subject chapel en
dc.subject castle theatre en
dc.title Zámek Kačina - návrh řešení víceúčelového sálu včetně Zámeckého divadla cs
dc.title.alternative Kacina chateau - a layout of a multipurpose hall including chateau theatre en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Fišer, Jan cs
dc.date.accepted 2010-06-18 cs
dc.description.abstract-translated Theoretic part of my thesis is devoted to researches and analysis of history as well as current events of Kačina castle. Further I analyse the present state of the whole area and separate parts of the castle. Practical part presents my own proposals and solutions of information system, mobiliary and inner premises of right pavilion. Project part consists of layouts, ground plans, 3D illustration and final model - i.e. complete project documentation. This documentation is enclosed as A3 folder. en
dc.description.department Ústav prostorového a produktového designu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/187 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Prostorová tvorba cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - 3D Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 15238
dc.date.assigned 2010-01-11 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
bobáň_2010_dp.pdf 3.737Mb PDF View/Open
bobáň_2010_vp.doc 67.5Kb Microsoft Word View/Open
bobáň_2010_op.pdf 708.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account