Evakuační plán Mateřské školy a Obecního úřadu v Radslavicích

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Evakuační plán Mateřské školy a Obecního úřadu v Radslavicích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janíček, Miroslav
dc.contributor.author Čekal, Martin
dc.date.accessioned 2010-07-19T10:19:49Z
dc.date.available 2010-07-19T10:19:49Z
dc.date.issued 2010-05-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12524
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je sestavení evakuačního plánu pro Obecní úřad a Mateřskou školu v Radslavicích. Obsah práce se v teoretické části zaměřuje zejména na identifikaci základních pojmů týkajících se evakuace, vymezení možných rizik a uvádí některé předpisy zabývající se problematikou evakuace osob. Úkolem praktické části je zmapování současného stavu analýzou rizik a na základě získaných informací navrhnout nová řešení. cs
dc.format 58 s., 4 s. plány cs
dc.format.extent 1065345 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject evakuace cs
dc.subject evakuační plán cs
dc.subject mimořádná událost cs
dc.subject požár cs
dc.subject havárie s únikem nebezpečných látek cs
dc.subject evacuation en
dc.subject evacuation plan en
dc.subject emergency en
dc.subject fire en
dc.subject accidents with leakage of toxic material en
dc.title Evakuační plán Mateřské školy a Obecního úřadu v Radslavicích cs
dc.title.alternative Evacuation plan of Kindergarten and municipal authority in Radslavice en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tomek, Miroslav
dc.date.accepted 2010-06-07
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is compilation of evacuation plan for local authority and kindergarten in Radslavice. Theoretical part deals with determination of basic term regarding evacuation, definition of possible risks. Thesis also provides some of regulations dealing with evacuation of people. The goal of practical part is to monitor and analyze current state of things and suggest new solutions. en
dc.description.department Ústav krizového řízení cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/105 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Logistika a management cs
dc.thesis.degree-discipline Logistics and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 15302
dc.date.assigned 2010-02-12


Files in this item

Files Size Format View
čekal_2010_bp.pdfBlocked 1.015Mb PDF View/Open
čekal_2010_vp.doc 58Kb Microsoft Word View/Open
čekal_2010_op.doc 70.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account