Ekonomické srovnání zdravotnictví České republiky, Velké Británie a Spojených států amerických

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Ekonomické srovnání zdravotnictví České republiky, Velké Británie a Spojených států amerických

Show simple item record

dc.contributor.advisor Závodná, Lucie Sára
dc.contributor.author Tománková, Alena
dc.date.accessioned 2010-07-19T10:27:52Z
dc.date.available 2010-07-19T10:27:52Z
dc.date.issued 2010-05-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12542
dc.description.abstract Bakalářská práce hodnotí stav českého zdravotnictví a srovnává jej se zdravotnictvím Spo-jených států amerických a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. V teoretické části jsou popsány základní pojmy, zdravotnické systémy, specifika ekonomi-ky zdravotnictví, problematika zachycení finančních toků ve zdravotnictví, metodologie výzkumu a statistické ukazatele ve zdravotnictví. V praktické části jsou pak porovnávány hodnoty vybraných ukazatelů v jednotlivých zemích. Tato srovnání umožňují posoudit přednosti a nedostatky zdravotnictví v analyzovaných zemích a na jejich základě jsou pak formulována doporučení pro Českou republiku. cs
dc.format 77 s., 5 s. příloh cs
dc.format.extent 1944631 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Klíčová slova: Veřejné zdravotnictví cs
dc.subject Zdravotnické systémy cs
dc.subject Ekonomika zdravotnictví cs
dc.subject Financování zdravotnictví cs
dc.subject Metodologie výzkumu a zdroje informací ve zdravotnictví cs
dc.subject Keywords: Public health care en
dc.subject Health care systems en
dc.subject Health care economy en
dc.subject Health care fi-nancing en
dc.subject Methodology of research and informational sources in health care en
dc.title Ekonomické srovnání zdravotnictví České republiky, Velké Británie a Spojených států amerických cs
dc.title.alternative Economic comparision of the health care of the Czech republic, the United Kindom and the United States of America en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Fialová, Šárka
dc.date.accepted 2010-06-10
dc.description.abstract-translated The Bachelor Thesis analyses the situation of the Czech health care and compares it with the ones of the United States of America and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. In the theoretical part are described the basic terms, health care systems, the specifics of health care economy, the issue of recording financial flows in health, the methodology of research and statistical indicators in health care. In the practical part are compared the values of selected indicators in specific countries. These comparisons enable an assessment of the strengths and weaknesses of the health care systems in the analyzed countries and on account of that are the recommendations for the Czech Republic formu-lated. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/117 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 17060
dc.date.assigned 2010-04-06
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
tománková_2010_bp.pdf 1.854Mb PDF View/Open
tománková_2010_vp.doc 61Kb Microsoft Word View/Open
tománková_2010_op.pdf 42.60Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account