Humor v literatuře.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Humor v literatuře.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Baroňová, Lenka
dc.contributor.author Žumárová, Michaela
dc.date.accessioned 2010-07-19T10:29:03Z
dc.date.available 2010-07-19T10:29:03Z
dc.date.issued 2010-05-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12544
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na téma humoru v širších souvislostech. Propojuje humor s dětským světem odrážejícím se v knižní ilustraci, fantazii a tvořivosti. Práce definuje pojem humoru a obsahuje stručný historický přehled zachycující humor v dějinách. Zabývá se také dětskou ilustrací z pohledu konkrétních prvků humoru, funkce současné dětské ilustrace včetně role, kterou se ilustrace podílí na rozvoji dětské fantazie a tvořivosti. V praktické části práce jsou rozebrány cíle a výtvarné pojetí projektu autorské dětské knihy usilující o rozvoj dětské fantazie a tvořivosti humornou cestou. cs
dc.format 51 cs
dc.format.extent 5405395 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject humor cs
dc.subject komika cs
dc.subject dětská ilustrace cs
dc.subject fantazie cs
dc.subject tvořivost cs
dc.subject humor en
dc.subject comics en
dc.subject children's illustration en
dc.subject fantasy en
dc.subject creativity en
dc.title Humor v literatuře. cs
dc.title.alternative The humour in literature - book project. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Eliška, Jiří
dc.date.accepted 2010-06-15
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is the theme of humor in wider perspective. In connection of humor with children's world reflecting in book illustrations, fantasy and creativity. The work defines the concept of humor and contents the brief historical overview of humor in the history. It deals with children's illustration from the point of view of particular ele-ments of humor, function of current children's illustration with the role which illustration plays to develop children's fantasy and creativity. The practical part deals with the aims and the art concept of the project of author's children's book aspiring for development of children's fantasy and creativity using humor's way. en
dc.description.department Kabinet teoretických studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/226 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Grafický design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Graphic Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 13891
dc.date.assigned 2009-12-01
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
žumárová_2010_bp.pdf 5.154Mb PDF View/Open
žumárová_2010_vp.doc 89Kb Microsoft Word View/Open
žumárová_2010_op.doc 80.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account