Podpora prodeje Filmového klubu seniorů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Podpora prodeje Filmového klubu seniorů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gaja, Michal
dc.contributor.author Filsáková, Ingrid
dc.date.accessioned 2010-07-19T10:36:26Z
dc.date.available 2010-07-19T10:36:26Z
dc.date.issued 2009-12-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12560
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je zvýšení návštěvnosti Filmového klubu seniorů, udržení stávající skupiny zákazníků a zvýšení kvality poskytovaných služeb na základě dotazníkového šetření. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se zaměřuje na seniory jako cílovou skupinu, komunikační mix a marketingový výzkum. V analytické části se snažím aplikovat vlastní poznatky, představuji akciovou společnost GOLDEN APPLE CINEMA jako celek, jejíž součástí je i Filmový klub seniorů a jeho komunikační mix. Dále pak popisuji výsledky dotazníkového šetření a jejich následnou realizaci. V závěru pak vyjadřuji své návrhy pro zvýšení návštěvnosti Filmového klubu seniorů. cs
dc.format 51 s. cs
dc.format.extent 2757250 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Klíčová slova: cílová skupina-senioři cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject Filmový klub seniorů cs
dc.subject Keywords: target group-the elderly en
dc.subject communication mix en
dc.subject marketing research en
dc.subject Film club for older people en
dc.title Podpora prodeje Filmového klubu seniorů cs
dc.title.alternative Sales supporting of senior film club en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vorlová, Růžena
dc.date.accepted 2010-01-13
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is to increase the attendence of the Film club for older people. Maintaining the current customer's group and improove the quality of provided services on the based of questionnaires. The work is dividend into two parts, theoretical and practical. The theoretical part is focused on elderly people as a target group, communication mix and marketing research. I am trying to apply my knowledge in the analytical part, also I present the limitedcompany GOLDEN APPLE CINEMA as a whole, which includes a Film club for older people and also their communication mix. Then I describe the results of the questionare and the subsequent implementation. In conclusion I also express my suggestions for increasing attendence of Film club for older people. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 13439
dc.date.assigned 2009-10-09
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
filsáková_2010_bp.pdfBlocked 2.629Mb PDF View/Open
filsáková_2010_vp.pdf 369.2Kb PDF View/Open
filsáková_2010_op.pdf 298.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account