Monitoring akosti vôd v povodí Hraničního potoka.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Monitoring akosti vôd v povodí Hraničního potoka.

Show full item record

No preview available
Title: Monitoring akosti vôd v povodí Hraničního potoka.
Author: Menyhártová, Zuzana
Advisor: Julinová, Markéta
Abstract: Monitoring vôd tvorí nevyhnutný prostriedok v procese poznania stavu a rozhodovania sa, v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Riešením diplomovej práce je štúdia zne-čistenia povrchovej vody (Hraničního potoka) a podzemnej vody (studne), slúžiacej ako zdroj pitnej vody pri meste Zlín. Vzhľadom k tomu, že splašková voda z okolitých budov je zaústená do Hraničného potoka, je práca zameraná na sledovanie anionických povrcho-vo aktívnych látok a doprovodných ukazateľov kvality vody, ako sú: koncentrácia kyslíka, pH, teplota, množstvo amoniakálneho dusíka (N-NH4+), obsah organického uhlíka (TOC), dusitany NO2-, dusičnany NO3-, orthofosforečnany PO43- (odbermi vzoriek zo 17 profilov). Výsledky v práci poukazujú na dostačujúcu kvalitu vody Hraničního potoka a dobrú schopnosť samočistiaceho procesu. Vyššie koncentrácie látok sa dajú preukázať len bez-prostredne pod zdrojmi znečistenia. Vyhodnotenie výsledkov pozostáva z grafického zná-zornenia znečistenia a porovnania výsledkov.
URI: http://hdl.handle.net/10563/12577
Date: 2010-05-14
Availability: Bez omezení
Department: Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí
Discipline: Inženýrství ochrany životního prostředí
Grade for thesis and defense: C 14661


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
menyhártová_2010_dp.pdf 4.069Mb PDF View/Open
menyhártová_2010_vp.doc 39.5Kb Microsoft Word View/Open
menyhártová_2010_op.doc 67Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account