Inhibiční účinky kmenů Streptococcus thermophilus

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Inhibiční účinky kmenů Streptococcus thermophilus

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaňátková, Zuzana
dc.contributor.author Nedopilová, Radka
dc.date.accessioned 2010-07-19T10:49:34Z
dc.date.available 2010-07-19T10:49:34Z
dc.date.issued 2010-05-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12578
dc.description.abstract V této diplomové práci byly zjišťovány inhibiční účinky kmenů Streptococcus thermophilus vůči kmenům Bacillus subtilis a Listeria innocua. V teoretické části je pojednáno o bakteriích mléčného kvašení, dále o kmenu Streptococcus thermophilus a o jeho vlastnostech a produktech metabolismu. Následující text je věnován patogenním bakteriím a to zejména kmenům Bacillus subtilis a Listeria innocua. Praktická část obsahuje dvě metody. První metodou je stanovení inhibičních účinků Streptococcus thermophilus v modelovém systému UHT mléka. Druhou metodou je stanovení inhibičních účinků Streptococcus thermophilus na BCP agaru. Zdařilo se prokázat inhi-biční účinek kmenů streptokoků pomocí obou metod. cs
dc.format 60 cs
dc.format.extent 1183398 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Bakterie mléčného kvašení cs
dc.subject bakteriociny cs
dc.subject kyselina mléčná cs
dc.subject Lactic acid bakteria en
dc.subject bacteriocins en
dc.subject lactic acid en
dc.title Inhibiční účinky kmenů Streptococcus thermophilus cs
dc.title.alternative Inhibitory effects of Streptococcus thermophilus strains en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Růžičková, Jana
dc.date.accepted 2010-06-02
dc.description.abstract-translated In this diploma thesis were investigated the inhibitory effects of Streptococcus thermo-philus strains against of Bacillus subtilis and Listeria innocua strains. In the theoretical part is dealing with the lactic acid bacteria, the strains of Streptococcus thermophilus and its properties and metabolic products. The following text is devoted to pathogenic bacteria, especially strains of Bacillus subtilis and Listeria innocua. Practical part contains two methods. The first method is to determine the inhibitory effects of Strepto-coccus thermophilus in a model system of UHT milk. The second method is to determi-ne inhibitory effects of Streptococcus thermophilus on BCP agar. Succeeded to demon-strate the inhibitory effect of streptococci strains by using both methods. en
dc.description.department Ústav biochemie a analýzy potravin cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/196 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, hygiene and economics of food production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 17275
dc.date.assigned 2010-01-04
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
nedopilová_2010_dp.pdf 1.128Mb PDF View/Open
nedopilová_2010_vp.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open
nedopilová_2010_op.doc 41.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account