Možnosti využití prostředků z Evropského sociálního fondu na řešení otázek dlouhodobé nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Možnosti využití prostředků z Evropského sociálního fondu na řešení otázek dlouhodobé nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wokoun, René cs
dc.contributor.author Veselý, Roman cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T17:01:58Z
dc.date.available 2010-07-13T17:01:58Z
dc.date.issued 2006-05-19 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1258
dc.description.abstract Bakalářská práce popisuje současné možnosti využití finančních prostředků z Evropského sociálního fondu pro řešení dlouhodobé nezaměstnanosti ve Zlínském kraji. Teoretická část je zaměřena na popis pojmu dlouhodobé nezaměstnanosti a její vývoj v Evropské unii a Zlínském kraji, Evropského sociálního fondu a jeho cílů a principů a Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů jako jednoho ze základních programových dokumentů, který umožňuje čerpání finančních prostředků z ESF. Praktická část bakalářské práce je tvořena výčtem Opatření OP RLZ řešících dlouhodobou nezaměstnanost. Většina praktické části je věnována popisu projektů v rámci jednotlivých opatření bojujících s dlouhodobou nezaměstnaností, které jsou realizovány či budou realizovány s dopadem ve Zlínském kraji. cs
dc.format 84 s. cs
dc.format.extent 1575220 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Dlouhodobá nezaměstnanost cs
dc.subject Evropský sociální fond cs
dc.subject cíl cs
dc.subject princip cs
dc.subject Operační program Rozvoj lidských zdrojů cs
dc.subject opatření cs
dc.subject projekt cs
dc.subject Long-term unemployment en
dc.subject the European Social Fund en
dc.subject target en
dc.subject principle en
dc.subject Human Resources Development Operational Programme en
dc.title Možnosti využití prostředků z Evropského sociálního fondu na řešení otázek dlouhodobé nezaměstnanosti ve Zlínském kraji cs
dc.title.alternative Possibilities of utilization of financial resources from the European Social Fund for solution of long-term unemployment in the region of Zlín en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vajdík, Bronislav cs
dc.date.accepted 2006-06-15 cs
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis describes current possibilities of utilization of financial resources from the European Social Fund for solution of long-term unemployment in the region of Zlín. Its theoretical part is focused on description of the concept of long-term unemployment and its history in the EU and in Zlín region, as well as on the description of the European Social Fund, its targets and principles and description of the Human Resources Development Operational Programme as one of the basic target documents enabling exploitation of the ESF financial resources. Its practical part enumerates Human resources Development Operational Programme measures designed to solve the long-term unemployment. Most of the practical part pays attention to the description of the projects within respective measures fighting the long-term unemployment which have already been carried out or are going to be carried out with the impact on the Zlín region. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 3727
dc.date.assigned 2006-03-13 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
veselý_2006_bp.pdfBlocked 1.502Mb PDF View/Open
veselý_2006_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
veselý_2006_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account