Analýza využití strukturálních fondů EU v obci Kvasice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza využití strukturálních fondů EU v obci Kvasice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Závodná, Lucie Sára cs
dc.contributor.author Látal, Jan cs
dc.date.accessioned 2010-07-19T11:12:25Z
dc.date.available 2010-07-19T11:12:25Z
dc.date.issued 2010-05-21 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12626
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou dotací z fondů Evropské unie v programovém období 2007 - 2013. V teoretické části jsou stručně vysvětleny základní pojmy systému přidělování dotací a projektových žádostí. Praktická část je zaměřena na analýzu využití fondů Evropské unie v obci Kvasice. Cílem je analýza realizovaných projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie a navržení možných budoucích projektů v obci Kvasice. cs
dc.format 66 s., 6 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 3073620 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject fondy EU cs
dc.subject dotace cs
dc.subject obce cs
dc.subject Evropská unie cs
dc.subject operační programy cs
dc.subject projekty cs
dc.subject EU funds en
dc.subject grants en
dc.subject villages en
dc.subject European Union en
dc.subject operational programs en
dc.subject projects en
dc.title Analýza využití strukturálních fondů EU v obci Kvasice cs
dc.title.alternative Analysis of the use of EU structural funds in the village Kvasice en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hrazdilová Bočková, Kateřina cs
dc.date.accepted 2010-06-08 cs
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deal with problems of grants from European Union funds in the programming period 2007 - 2013. The theoretical part briefly explains the basic concepts of the system for allocating grants and project applications. The practical part is focused on analysis of the use European Union funds in the village Kvasice. The aim is to analyse realised projects co-financed from European Union funds and suggesting potential future projects in the village Kvasice. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/117 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 17045
dc.date.assigned 2010-04-06 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
látal_2010_bp.pdf 2.931Mb PDF View/Open
látal_2010_vp.doc 61Kb Microsoft Word View/Open
látal_2010_op.doc 59Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account