Simulační podpora předmětu Teorie systémů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Simulační podpora předmětu Teorie systémů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prokop, Roman
dc.contributor.author Míková, Jitka
dc.date.accessioned 2010-07-19T11:28:18Z
dc.date.available 2010-07-19T11:28:18Z
dc.date.issued 2010-06-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12659
dc.description.abstract Práce se zabývá lineárními spojitě pracujícími systémy, jejich vlastnostmi a charakteristikami, a to pro jednorozměrný i vícerozměrný případ. Cílem práce jsou programové realizace v prostředí Matlab, Simulink, které má pro tuto oblast podporu v Control System Toolbox. Tato práce je podkladem a studijní oporou pro předmět Teorie systémů, proto obsahuje řadu ilustrativních příkladů a simulací. Dále obsahuje několik zkušebních testů pro ověření znalostí studentů a vzorových protokolů předmětu. cs
dc.format 116 s. cs
dc.format.extent 1973234 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Systems theory en
dc.subject Linear continuous dynamic systems en
dc.subject Laplace transform en
dc.subject Transfer function en
dc.subject State space en
dc.subject 1DOF en
dc.subject 2DOF en
dc.subject Multivariable systems en
dc.subject Matlab en
dc.subject Simulink en
dc.subject Teorie systémů cs
dc.subject Lineární spojité dynamické systémy cs
dc.subject Laplaceova transformace cs
dc.subject Vnější popis cs
dc.subject Vnitřní popis cs
dc.subject 1DOF cs
dc.subject 2DOF cs
dc.subject Mnohorozměrné systémy cs
dc.subject Matlab cs
dc.subject Simulink cs
dc.title Simulační podpora předmětu Teorie systémů cs
dc.title.alternative Simulation support for the Systems theory course en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vojtěšek, Jiří
dc.date.accepted 2010-06-17
dc.description.abstract-translated This work deals with linear continuous dynamic systems, their properties and characteristics for one-dimensional and multidimensional systems. The aim of the work is program implementation in Matlab or Simulink, which has support for this area in the Control System Toolbox. This work is the study background and study support for the Systems theory course. The work contains a number of illustrative examples and simulations. It also contains several tests to check student's knowledge and model protocols of the course. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační a řídicí technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information and Control Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 16793
dc.date.assigned 2010-03-05
utb.result.grade C
utb.result.grade C
local.subject učební pomůcky cs
local.subject modelování a simulace cs
local.subject teaching aids en
local.subject modeling and simulation en


Files in this item

Files Size Format View
míková_2010_bp.pdf 1.881Mb PDF View/Open
míková_2010_vp.doc 285.5Kb Microsoft Word View/Open
míková_2010_op.doc 290Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account