Projekt systému odměnování v malej firmě

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt systému odměnování v malej firmě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Voloch, Jaroslav
dc.contributor.author Tehlárová, Adriana
dc.date.accessioned 2010-07-13T17:04:14Z
dc.date.available 2010-07-13T17:04:14Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1267
dc.description.abstract Cieľom diplomovej práce je spracovať systém odmeňovania a riadenia ľudských zdrojov, zistiť, aká je forma a štruktúra odmeňovania vo firme Tehlár, Trenčín a navrhnúť riešenia na zdokonalenie systému odmeňovania. Poukazujem na to, že každý človek je veľmi dôležitý pri každom pracovnom procese, a preto je veľmi dôležité, aká forma odmeňovania je použitá. V praktickej časti som sa zamerala na charakteristiku činností firmy Tehlár, jej históriu, vývoj až po súčasné aktivity. Hodnotím aktuálny stav odmeňovania, ako aj hodnotenie efektívnosti odmeňovania samostatnými zamestnancami. V závere svojej práce zhodnocujem návrhy na odmeňovanie i na motiváciu pracovníkov v danej firme. cs
dc.format 80 cs
dc.format.extent 1076983 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kľúčové slová: firma cs
dc.subject odmeňovanie cs
dc.subject motivácia cs
dc.subject pracovný proces cs
dc.subject zamestnanci cs
dc.subject ľudské zdroje cs
dc.subject Keywords: firm en
dc.subject remuneration en
dc.subject motivation en
dc.subject work process en
dc.subject employee en
dc.subject human resources en
dc.title Projekt systému odměnování v malej firmě cs
dc.title.alternative Plan of system remuneration in a little firm en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Herman, Pavel
dc.date.accepted 2006-06-08
dc.description.abstract-translated The purpose of this degree admin is to prepare system of the remuneration and operate of human origin, make out what is the form and the structure of remuneration in Tehlár firm, Trenčín and scheme out solutions for development of the remuneration system. I mention that everyone is very important at every work operation, and its very important what i sused as form of the remuneration. In practical park of this degree admin I fixate on a charakteristic operation of Tehlár firm, its history, an evolution over an acutal activities. I take measure on the actual balance of remuneration and efficiency of remuneration of independent employee. I decline schemes of remuneration and motivation of the personnel in the end of my degree admin in this firm. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3975
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
tehlárová_2006_dp.pdf 1.027Mb PDF View/Open
tehlárová_2006_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
tehlárová_2006_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account