1. Teoretická část: Jiří Foltýn - manipulace fotografie 2. Praktická část: a) katalog výrobků nebo služeb: Made in China b) volný výstavní soubor: Stánkaři

DSpace Repository

Language: English čeština 

1. Teoretická část: Jiří Foltýn - manipulace fotografie 2. Praktická část: a) katalog výrobků nebo služeb: Made in China b) volný výstavní soubor: Stánkaři

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dias, Pavel
dc.contributor.author Nguyenová, Lucie
dc.date.accessioned 2010-07-19T11:43:38Z
dc.date.available 2010-07-19T11:43:38Z
dc.date.issued 2010-05-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12695
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá tvrobou amatérského fotografa Jiřího Foltýna, který se ve své tvorbě převážně věnuje manipulaci fotografie pomocí zásahu do snímku. Dále zmiňuji autorovo členství ve fotoklubu Orion a jeho aktivní kurátorskou činnost. Detailně se zabývám rozdělením technik Foltýnových zásahů do fotografií a dělím je na kapitoly "Zásahy do samotné expozice snímku", "Manuální zásahy do negativu" a "Manuální zásahy do pozitivu". cs
dc.format 85 s., 10 s. příloh cs
dc.format.extent 5202870 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Jiří Foltýn cs
dc.subject manipulace fotografie cs
dc.subject zásahy do snímků cs
dc.subject fotoklub Orion cs
dc.subject kurátorská činnost cs
dc.subject zásahy do expozice cs
dc.subject manuální zásahy do negativu cs
dc.subject manuální zásahy do pozitivu cs
dc.subject Jiří Foltýn en
dc.subject photographic manipulations en
dc.subject inroads into photographs en
dc.subject photoclub Orion en
dc.subject curator activity en
dc.subject exposition manipulations en
dc.subject manual inroads into negative en
dc.subject manual inroads into positive image en
dc.title 1. Teoretická část: Jiří Foltýn - manipulace fotografie 2. Praktická část: a) katalog výrobků nebo služeb: Made in China b) volný výstavní soubor: Stánkaři cs
dc.title.alternative 1. Theoretical Part: Jiří Foltýn - Manipulating Photography 2. Practical Part: a) Made in China b) Stallkeepers en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Fišerová, Lucia
dc.contributor.referee Víšek, Jiří
dc.date.accepted 2010-06-17
dc.description.abstract-translated This final project for my bachelor's degree concerns the work of amateur photographer Jiří Foltýn, whose works concentrated mainly on photographic manipulations. I also mention the author's membership in the Orion photoclub and his comprehensive efforts as a curator. Foltýn's photographic manipulations take several forms. I define them as a series of "Exposition manipulations", "Manual inroads into the negative" and finally "Manual inroads into the positive image". en
dc.description.department Ústav reklamní fotografie a grafiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/129 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Reklamní fotografie cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Advertising Photography en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 15083
dc.date.assigned 2009-12-01
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
nguyenová_2010_bp.pdf 4.961Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account