Návrh na zlepšení komunikace se zainteresovanými skupinami projektu "Ekonomicko - manažerská olympiáda"

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh na zlepšení komunikace se zainteresovanými skupinami projektu "Ekonomicko - manažerská olympiáda"

Show simple item record

dc.contributor.advisor Štefánek, Radoslav
dc.contributor.author Komárová, Lucia
dc.date.accessioned 2010-07-19T12:05:27Z
dc.date.available 2010-07-19T12:05:27Z
dc.date.issued 2010-05-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12725
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce je zjištění jaká je úroveň komunikace mezi zainteresovanými stranami projektu Ekonomicko - manažerská olympiáda. Práce je rozdělená na dvě části - teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zaměřuji na analýzu vybraných zdrojů a jednoduché přiblížení pojmů komunikace a projektové řízení. V praktické části se věnuji samotné analýze komunikace v projektu. Využívám dotazníkové šetření, individuální roz-hovory, SWOT analýzu, Belbinův test a analýzu zainteresovaných stran. Na základě zjiště-ných výsledků navrhuji v závěrečné části práce možnosti zlepšení komunikace pro další ročníky projektu. cs
dc.format 75 s., 15 s. obr.příloh cs
dc.format.extent 1080039 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso sl
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Projektové řízení cs
dc.subject Projekt cs
dc.subject Zainteresované strany cs
dc.subject Komunikace cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Belbinův test cs
dc.subject Analýza zainteresovaných stran cs
dc.subject Project management en
dc.subject Project en
dc.subject Stakeholders en
dc.subject Communication en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject Belbin's test en
dc.subject Analysis of the stakeholders en
dc.title Návrh na zlepšení komunikace se zainteresovanými skupinami projektu "Ekonomicko - manažerská olympiáda" cs
dc.title.alternative Proposal for improvement of communication with stakeholders in the project: "The olympics in economics and management" en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pavelková, Drahomíra
dc.date.accepted 2010-06-08
dc.description.abstract-translated Subject of this thesis is to determine what the level of communication between project sta-keholders Economics - Managerial Olympics. The thesis is divided into two parts - theore-tical and practical part. The theoretical part focuses on the analysis of selected resources and simple approach of the concepts of communication and project management. The prac-tical part deals with the analysis of communication in the project. I use survey, individual conversations, SWOT analysis, Belbin's test and analysis of stakeholders. Based results suggest in the concluding part of the options for improving communication for other years of the project. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/116 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 16711
dc.date.assigned 2010-04-06
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
komárová_2010_bp.pdf 1.030Mb PDF View/Open
komárová_2010_vp.doc 62Kb Microsoft Word View/Open
komárová_2010_op.doc 64.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account