Analýza systému vzdělávání pracovníků ve firmě Promabyt, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza systému vzdělávání pracovníků ve firmě Promabyt, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matošková, Jana cs
dc.contributor.author Čerešňák, Jiří cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T17:05:27Z
dc.date.available 2010-07-13T17:05:27Z
dc.date.issued 2006-05-19 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1272
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vzdělávání ve firmě Promabyt, a.s. Na základě teoretických pramenů je formulována problematika oblasti vzdělávacích programů pracov-níků v podniku. V analytické části je za pomocí rozhovorů se zaměstnanci a studií vnitro-podnikových materiálů zhodnocen průběh a úroveň těchto vzdělávacích programů a jejich skutečná aplikace ve firmě Promabyt, a.s. Výsledkem této práce jsou navrhnutá doporučení a opatření pro firmu Promabyt, a.s. v oblasti vzdělávacích programů. cs
dc.format 49s., 4 s.příloh. cs
dc.format.extent 586635 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců cs
dc.subject metody vzdělávání cs
dc.subject identifikace vzdělávacích potřeb cs
dc.subject hodnocení vzdělávání cs
dc.subject Education and employees development en
dc.subject education methods en
dc.subject education needs identification en
dc.subject education evaluation en
dc.title Analýza systému vzdělávání pracovníků ve firmě Promabyt, a.s. cs
dc.title.alternative Analysis system education worker in firm Promabyt, Inc . en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Rajošová, Veronika cs
dc.date.accepted 2006-06-12 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor work deal with analyses education in firm Promabyt, Inc . Pursuant to theo-retic headwaters is formulation problems areas training programme worker in company. In analytical parts is for help talk with staff and study intradepartmental material estimation course and level these training programme and their real application in firm Promabyt, Inc . Record those work are proposition recommendation and procuration for firm Promabyt, Inc . in the area training programme. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4164
dc.date.assigned 2006-03-13 cs
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
čerešňák_2006_bp.pdfBlocked 572.8Kb PDF View/Open
čerešňák_2006_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
čerešňák_2006_op.pdf 1.626Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account