Program rozvoje města Otrokovice v oblasti cestovního ruchu zaměřený na objekt Štěrkoviště

DSpace Repository

Language: English čeština 

Program rozvoje města Otrokovice v oblasti cestovního ruchu zaměřený na objekt Štěrkoviště

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Jiří
dc.contributor.author Čambala, Tomáš
dc.date.accessioned 2010-07-19T15:30:04Z
dc.date.available 2010-07-19T15:30:04Z
dc.date.issued 2010-05-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12778
dc.description.abstract Pro svou diplomovou práci jsem si vybral téma Program rozvoje města Otrokovice v oblas-ti cestovního ruchu zaměřený na objekt Štěrkoviště. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí, do části teoretické a praktické. V teoretické části se věnuji specifikům cestovního ruchu, mezi něž řadíme definici cestov-ního ruchu, typologie, terminologie, druhy, marketing a ekonomický význam. V praktické části jsem vymezil profil cestovního ruchu v městě Otrokovice (Štěrkoviště) a předpoklady rozvoje cestovního ruchu. Základní vymezení cestovního ruchu v Otrokovi-cích jsem vyjádřil ve SWOT analýze, která je rozdělena do dvou částí. V první části jsem vymezil celkovou SWOT analýzu města Otrokovice a ve druhé jsem se zaměřil přímo na podrobné vymezení analýzy v cestovním ruchu. V závěrečné části navrhuji projekt na zlepšení cestovního ruchu v rekreačním objektu Štěr-koviště. cs
dc.format 115 s. cs
dc.format.extent 3471947 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Cestovní ruch cs
dc.subject turismus cs
dc.subject rozvoj cs
dc.subject Otrokovice cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject projekt cs
dc.subject Travel industry en
dc.subject tourism en
dc.subject development en
dc.subject Otrokovice en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject project en
dc.title Program rozvoje města Otrokovice v oblasti cestovního ruchu zaměřený na objekt Štěrkoviště cs
dc.title.alternative Development Programme of Otrokovice Municipality in the Area of Tourism Focused on Sterkoviste Property en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Novosák, Jiří
dc.date.accepted 2010-05-26
dc.description.abstract-translated As a topic for my dissertation work I have chosen Program for development of tourist in-dustry in Sterkoviste in Otrokovice. The work is divided into two parts - practical part and theoretical part. In a theoretical part I am focusing on specifics of tourist industry, such as definition of tou-rist industry, typology, terminology, kinds, marketing and economic effects. In practical part I have described a current situation of tourist industry in Otrokovice (Ster-koviste) and its predispositions for development of tourist industry. This description I have examined in SWOT analysis which is divided in two parts. In the first part I have described the whole SWOT analysis in Otrokovice and in the second part I have focused on detailed analysis of tourist industry. In the final part I am introducing a project to improve a tourist industry in recreational area Sterkoviste. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/178 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 15616
dc.date.assigned 2010-03-29
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
čambala_2010_dp.pdf 3.311Mb PDF View/Open
čambala_2010_vp.doc 68Kb Microsoft Word View/Open
čambala_2010_op.doc 68.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account