Reformy územně správní organizace na území ČR po roce 1945

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Reformy územně správní organizace na území ČR po roce 1945

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matula, Miloš cs
dc.contributor.author Hnátková, Lenka cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T17:07:23Z
dc.date.issued 2006-05-19 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1277
dc.description.abstract Má práce má název reformy územně správní organizace na území ČR po roce 1945. Zabý-vá se pohledem na veřejnou správu jako takovou, kdy se pokouší najít rozdíly mezi státní správou a samosprávou. Zabývá se také spoluprací ze stran mezinárodních organizací. Vel-ká část práce je věnována historickým souvislostem, které jsou důležité k pochopení sou-časného stavu veřejné správy. Za stěžejní pokládám vývoj reformy veřejné správy po roce 1989, kdy se má práce zabývá jednotlivými problémy a návrhy jejich řešení. cs
dc.format 72 s., 9 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1112942 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 19.05.2036 cs
dc.subject Obec cs
dc.subject veřejná správa cs
dc.subject samospráva cs
dc.subject státní správa cs
dc.subject reforma veřejné správy cs
dc.subject Municipality en
dc.subject public administration en
dc.subject self-government en
dc.subject state administration en
dc.subject reform of public administration en
dc.title Reformy územně správní organizace na území ČR po roce 1945 cs
dc.title.alternative Reforms of territory administrative organisation in Czech republic after 1945 en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šimek, Petr cs
dc.date.accepted 2006-06-14 cs
dc.date.vskp-available 2036-05-19
dc.description.abstract-translated I called my work reforms of territory administrative organisation in Czech republic after 1945. It deals with attitude to public govetnment itself and wants to find diferences between government and self-government. It also deals with cooperation of international organisations too. Big part devoted of couten povary state of public government. I am cou-sidering the evolution of public government reform after 1989 to be the principal thing. Where my work is dealing with individual problems and proposals of their solution. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth veřejné cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 3611
dc.date.assigned 2006-03-13 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
hnátková_2006_bp.pdfBlocked 1.061Mb PDF View/Open
hnátková_2006_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
hnátková_2006_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account