Vermikulit - vlastnosti, modifikace a využití

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vermikulit - vlastnosti, modifikace a využití

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zádrapa, Petr cs
dc.contributor.author Pohořelská, Denisa cs
dc.date.accessioned 2010-07-19T15:49:58Z
dc.date.available 2010-07-19T15:49:58Z
dc.date.issued 2010-05-28 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12817
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá plnivem vermikulit, jeho vlastnostmi, použitím a modifikací. V práci jsou nejdříve obecně popsány minerální plniva a jejich členění. Následuje kapitola, kde je charakterizován minerál vermikulit, jsou zde popsány jeho vlastnosti a použití. Poslední část práce se zaměřuje na způsoby modifikace jílových plniv. Důležitou částí je i samotná modifikace vermikulitu a jeho vliv na kompozity připravené jeho pří-davkem do polymerní matrice. cs
dc.format 42 cs
dc.format.extent 2696822 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce není přístupná cs
dc.subject minerální plniva cs
dc.subject vermikulit cs
dc.subject modifikace cs
dc.subject mineral fillers en
dc.subject vermiculite en
dc.subject modification en
dc.title Vermikulit - vlastnosti, modifikace a využití cs
dc.title.alternative Vermiculite - properties, modification and its uses in industry en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dujková, Zuzana cs
dc.date.accepted 2010-06-24 cs
dc.description.abstract-translated This thesis deals with vermiculite filler, its characteristics, use and modification. Firstly, there are described mineral fillers in general and also there is written their classification. The following chapter, characterizes the mineral vermiculite, its properties and uses. The last chapter focuses on modifying of the clay fillers. The important part of the work is the modification of vermiculite and its influence on the composites prepared polymer matrix and this filler. en
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/141 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and materials technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and materials technology en
dc.identifier.stag 15109
dc.date.assigned 2010-02-15 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
pohořelská_2010_bp.pdfBlocked 2.571Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account