Projekt zavedení prvků CRM pro zlepšení řízení vztahů se zákazníky ve firmě ŘEMPO VEGA, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt zavedení prvků CRM pro zlepšení řízení vztahů se zákazníky ve firmě ŘEMPO VEGA, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pilík, Michal
dc.contributor.author Adamčíková, Zdeňka
dc.date.accessioned 2010-07-19T16:07:43Z
dc.date.available 2010-07-19T16:07:43Z
dc.date.issued 2010-05-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12831
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je projekt zavedení prvků CRM pro zlepšení řízení vztahů se zákazníky ve firmě ŘEMPO VEGA, s.r.o. Projekt má za cíl vytvořit jednotnou databázi, která bude sloužit pro lepší řízení vztahů se zákazníky, vyšší konkurenční výhodě a usnadní řízení vnitropodnikových procesů na úrovni manažerské, marketingové a obchodní. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je věnována rozboru literárních pramenů týkajících se problematiky CRM, segmentace a klíčových zákazníků. Praktická část je rozdělena na analytickou a projektovou část. Analytická část představuje společnost ŘEMO VEGA, s.r.o. a hodnotí současný stav a podmínky pro zavedení prvků CRM. Projektová část je zaměřená na vypracování funkčního a reálného projektu ve firmě, vyčísluje náklady a analyzuje rizika, které ohrožují projekt. cs
dc.format 91 s., 5 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1935592 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject řízení vztahů se zákazníky cs
dc.subject CRM cs
dc.subject segmentace zákazníků cs
dc.subject klíčoví zákazníci cs
dc.subject projekt zavádění prvků systému CRM cs
dc.subject Customer Relationship Management en
dc.subject segmentation of customers en
dc.subject key customers en
dc.subject implementation projects of CRM components en
dc.title Projekt zavedení prvků CRM pro zlepšení řízení vztahů se zákazníky ve firmě ŘEMPO VEGA, s.r.o. cs
dc.title.alternative The Implementation Project of CRM Components for Improvement in Customer Relationship Management in ŘEMPO VEGA, ltd. company en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bejtkovský, Jiří
dc.date.accepted 2010-05-31
dc.description.abstract-translated Intention of my master thesis is to describe implementation project of CRM Components for Improvement in Customer Relationship Management in ŘEMPO VEGA, ltd. company. Purpose of this project is to create a complete database that will serve to better management of customer relationship, greater competitive advantage and assist the management on in-ternal processes at the level of managerial, marketing and sales. The dissertation is divided into theoretical and practical part. Theoretical part analyses available literary sources on the topic of CRM systems, segmentation of customers and key customers relationship. The practical part is divided into analytical and project part. In the analytical section I introduce ŘEMPO VEGA company. I analyze the current state of their CRM system and conditions for implementation of CRM components. The project part is focused on set out the project itself. It analyzes the cost and the risks which threaten the project. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 15177
dc.date.assigned 2010-03-29
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
adamčíková_2010_dp.pdf 1.845Mb PDF View/Open
adamčíková_2010_vp.doc 72Kb Microsoft Word View/Open
adamčíková_2010_op.doc 215Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account