Analýza možností čerpání investičních prostředků z EU na pořízení strojů v rámci rozvoje firmy Airen, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza možností čerpání investičních prostředků z EU na pořízení strojů v rámci rozvoje firmy Airen, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mikeska, Martin
dc.contributor.author Blažková, Miroslava
dc.date.accessioned 2010-07-19T16:10:04Z
dc.date.available 2010-07-19T16:10:04Z
dc.date.issued 2010-05-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12836
dc.description.abstract V bakalářské práci "Analýza možnosti čerpání investičních prostředků z EU na pořízení strojů v rámci rozvoje firmy Airen, a.s." se snažím o porovnání možností čerpání finančních prostředků z Evropské unie pro konkrétní firmu a na konkrétní účel. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje obecné poznatky o fondech Evropské unie, o operačních programech, o projektech a možnostech financování. V praktické části je představen návrh žádosti o dotaci z fondů Evropské unie a analýza možností čerpání investičních prostředků. Na základě této analýzy a celé praktické části jsem vypracovala systém návrhů a doporučení. cs
dc.format 81 s., 5 s. příloh cs
dc.format.extent 1108069 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Evropská unie cs
dc.subject fond cs
dc.subject operační program cs
dc.subject projekt cs
dc.subject the European Union en
dc.subject fund en
dc.subject operational programme en
dc.subject project en
dc.title Analýza možností čerpání investičních prostředků z EU na pořízení strojů v rámci rozvoje firmy Airen, a.s. cs
dc.title.alternative Analysis of the possibilities of drawing the investment funds from EU for the acquisition of machinery for the development businesses Airen, a.s. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Černá, Lenka
dc.date.accepted 2010-06-07
dc.description.abstract-translated In my bachelor work "Analysis of the possibilities of drawing the investment funds from EU for the acquisition of machinery for the development businesses Airen, a.s." , I try to compare the possibilities of drawing investment funds from the European Union for a par-ticular company and for the specific purpose. The work is divided into two parts, theoreti-cal and practical part. Theoretical part includes basic knowledge about the European Union funds, about operational programmes, about projects and about the financing options. The draft of request for grant from EU funds and the analysis of the possibilities of taking the investment funds are presented in the practical part. I have worked out a reccommendation based on the analysis and the practical part. en
dc.description.department Ústav ekonomie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/112 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 16997
dc.date.assigned 2010-04-06
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
blažková_2010_bp.pdf 1.056Mb PDF View/Open
blažková_2010_vp.zip 19.40Kb Unknown View/Open
blažková_2010_op.doc 450Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account