Exteriérový mobiliář pro Městské muzeum Polná

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Exteriérový mobiliář pro Městské muzeum Polná

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kovařík, Vladimír
dc.contributor.author Jarošová, Barbora
dc.date.accessioned 2010-07-19T16:23:58Z
dc.date.available 2010-07-19T16:23:58Z
dc.date.issued 2010-05-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12859
dc.description.abstract Tato práce se zabývá návrhem exteriérového mobiliáře pro Městské muzeum Polná. Jedná se o výběr několika prvků, mající informační, propagační a užitnou funkci. Prvků, které v dnešní době významně přispívají k propagaci, fungování a úspěšnému chodu veřejných institucí. Teoretická část práce popisuje historický vývoj městského mobiliáře, jeho význam, představuje jednotlivé prvky, materiály, jejich zpracování, trendy dnešní doby, uvádí vybrané výrobce městských mobiliářů. Další částí je představení konkrétní instituce - Městského muzea Polná, obsahující obecné informace, historii, propagaci v průběhu historie, stávající mobiliář a mobiliář obdobných institucí v regionu. Praktická část obsahuje vlastní návrh vybraných prvků, jejich umístění, funkci, výtvarnou podobu, materiály a technologii zpracování. Cílem práce bylo vytvořit jednotný vizuální styl odpovídající charakteru dané organizace a potřebám potencionálních návštěvníků i samotných zaměstnanců. cs
dc.format 61 s., 12 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 3960973 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Městské muzeum Polná cs
dc.subject Městský mobiliář cs
dc.subject design cs
dc.subject materiály v exteriéru cs
dc.subject The Polná Town Museum en
dc.subject public city furniture en
dc.subject design en
dc.subject materials in exterior en
dc.title Exteriérový mobiliář pro Městské muzeum Polná cs
dc.title.alternative Exterior furniture for the municipal museum in Polna en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šašinka, Viktor
dc.date.accepted 2010-06-03
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the concept of outdoor mobiliary for The Polná Town Museum. It concerns the selection of several elements with information, advertising and utility function. Nowadays these elements contribute significantly to promoting, functioning and to the successful run of public institutions. The theoretical part of the thesis describes the historical development of the town mobiliary and its significance. It introduces the individual elements, materials and their processing and today's trends. It also features some selected producers of town mobiliaries. The next part of the thesis presents one particular institution - The Polná Town Museum. It implies general information, history, and propagation over the years of its existence and also current museum's mobiliary and mobiliary of similar organizations in the region. The practical part of the thesis contains a true concept of selected elements, their location, function, graphic form, materials and manufacturing technology. The aim of the thesis was to make an integrated visual style accordant with the character of the organization and the needs of its visitors and staffs. en
dc.description.department Ústav vizuální tvorby cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/130 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - 3D design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - 3D Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 17127
dc.date.assigned 2009-12-01
utb.result.grade E
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
jarošová_2010_bp.pdf 3.777Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account