Projekt strategie rozvoje regionu Poodří v oblasti venkovské turistiky.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt strategie rozvoje regionu Poodří v oblasti venkovské turistiky.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Schneider, Jaromír
dc.contributor.author Závorková, Pavla
dc.date.accessioned 2010-07-13T17:10:57Z
dc.date.available 2010-07-13T17:10:57Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1286
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je vytvořit projekt strategie rozvoje regionu Poodří v oblasti venkovské turistiky. V teoretické části práce jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti regionálního marketingu a regionální politiky. Tuto části uzavírá popis procesu strategického plánování s důrazem na jeho hlavní hmotný výstup - rozvojovou strategii. Praktickou část otevírá analýza současného stavu regionu Poodří, na něj navazuje identifikace kritických oblastí dalšího rozvoje a SWOT analýza. Návrhy projektů strategie rozvoje regionu, které dále následují, sledují vyslovenou vizi regionu a vedou ke splnění stanovených cílů dalšího rozvoje regionu v oblasti venkovské turistiky. Jeden z navrhovaných projektů je popsán podrobněji. Jedná se o návrh tvorby turistického produktu s cílem zvýšit zájem domácích turistů o pobyt v regionu. Zhodnocení rizik, která vyplývají z realizace tohoto návrhu a stanovení protirizikových opatřeních uzavírání tuto práci. cs
dc.format 89 s., 4 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 2174435 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Venkovská turistika cs
dc.subject region cs
dc.subject regionální politika cs
dc.subject projekt strategie rozvoje cs
dc.subject strategické plánování cs
dc.subject strategická vize cs
dc.subject strategický cíl cs
dc.subject turistický produkt cs
dc.subject Countryside tourism en
dc.subject region en
dc.subject regional policies en
dc.subject project of strategy development en
dc.subject strategic planning en
dc.subject strategy vision en
dc.subject strategy goal en
dc.subject tourism produkt en
dc.title Projekt strategie rozvoje regionu Poodří v oblasti venkovské turistiky. cs
dc.title.alternative The project of strategy development in the field of countryside tourism in Poodri region en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Usvald, Oldřich
dc.date.accepted 2006-06-08
dc.description.abstract-translated The main objective of this Master thesis is to create a project of strategy development in the field of countryside tourism in Poodri region. In the theoretical part of the thesis are explained fundamental terms from areas of regional marketing and regional policies. This part is concluded by a description of the process of strategic planning with an emphasis on the main material outcome - the strategy of development. The practical part is opened with an analysis of the current situation in the Poodri region. As a sequence comes an identification of the critical areas and the SWOT analysis. The project proposals of the strategy de-velopment in the region, which follow next, are tracing an expressed vision of the region and are leading to fulfill the appointed objective of further development of the region in the field of countryside tourism. One of the proposed projects is described in details and deals with a proposition of a creation of a tourism product with the goal to increase an interest in domestic tourists to stay in the region. This thesis is closed with an evaluation of risks eventuating from the realization of this project and establishing precaution measures. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 4001
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
závorková_2006_dp.pdfBlocked 2.073Mb PDF View/Open
závorková_2006_vp.doc 51Kb Microsoft Word View/Open
závorková_2006_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account