Biodegradace alifaticko-aromatického kopolyesteru ve vodném prostředí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Biodegradace alifaticko-aromatického kopolyesteru ve vodném prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dvořáčková, Marie
dc.contributor.author Gregovská, Marcela
dc.date.accessioned 2010-07-19T16:35:56Z
dc.date.available 2010-07-19T16:35:56Z
dc.date.issued 2010-05-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12878
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá průzkumem alifaticko-aromatického ko-polyesteru, s názvem Ecoflex, z hlediska jeho biologické rozložitelnosti ve vodných roztocích s technickými heterogenními kulturami. Testy probíhaly se čtyřmi různými formami materiálu: dva typy fólií, prášek a tenký povlak. Biodegradabilita byla sledována v aerobním prostředí aktivovaného kalu a anaerobním prostředí vyhnilého kalu z ČOV. Průběh degradace byl sledován analýzou plynných produktů pomocí plynové chromatografie. Po ukončení testu byl jako hlavní parametr sledován rozpuštěný anorganický uhlík ve vodné fázi. Nebylo pozorováno žádné významné odstranění substrátu Ecoflex. Biodegradace Ecoflexu ve vodném aerobním i anaerobním prostředí nepřekročila 2%. cs
dc.format 68 s cs
dc.format.extent 2673845 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject alifaticko-aromatický kopolyester cs
dc.subject Ecoflex cs
dc.subject anaerobní biodegradace cs
dc.subject aerobní biodegradace cs
dc.subject aliphatic-aromatic copolyester en
dc.subject Ecoflex en
dc.subject anaerobic biodegradation en
dc.subject aerobic biodegradation en
dc.title Biodegradace alifaticko-aromatického kopolyesteru ve vodném prostředí cs
dc.title.alternative Biodegradation of aliphatic-aromatic copolyester in an aqueous environment en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Růžička, Jan
dc.date.accepted 2010-06-14
dc.description.abstract-translated This thesis deals with investigation of aliphatic-aromatic copolyester, called Ecoflex, in terms of its biodegradability in aqueous solutions with technical heterogeneous cultures. Tests were held with four different types of materials: two kinds of films, powders and thin coating. Biodegradability were monitored in an aerobic environment, the activated sludge and anaerobic digested sludge environment from wastewater treatment plant. Stages of degradation was monitored analyzing gaseous product by gas chromatograph. After the test was a major parameter monitored dissolved inorganic carbon in the aqueous phase. There were no significant removal Ecoflex substrate. Biodegradability of Ecoflex in aqueous aerobic and anaerobic did not exceed a 2%. en
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/200 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Enviromental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 14663
dc.date.assigned 2010-02-15
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
gregovská_2010_dp.pdf 2.549Mb PDF View/Open
gregovská_2010_vp.doc 36Kb Microsoft Word View/Open
gregovská_2010_op.doc 44.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account