Implementace normy ČSN EN 15085 pro výrobu svařovaných konstrukcí a dílů kolejových vozidel

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Implementace normy ČSN EN 15085 pro výrobu svařovaných konstrukcí a dílů kolejových vozidel

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrdina, Josef
dc.contributor.author Prokop, Josef
dc.date.accessioned 2010-07-19T17:04:10Z
dc.date.available 2010-07-19T17:04:10Z
dc.date.issued 2010-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12929
dc.description.abstract Ve své diplomové práci se zabývám certifikací svařování pro kolejová vozidla. První část mé práce je částí teoretickou, u níž popisuji koncepce a principy managementu kvality a analyzuji současný stav managementu kvality výroby kolejových vozidel. V druhé, praktické části jsou pak navrženy kroky a postupy k certifikaci podle ČSN EN 15085 - 2, na kterou jsem navázal celkovým zhodnocením přínosu pro certifikovaný podnik. cs
dc.format 70 s., 8 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 6279670 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Certifikace cs
dc.subject kolejová vozidla cs
dc.subject svařování cs
dc.subject produkt cs
dc.subject specifikace cs
dc.subject svářeč cs
dc.subject svářečský dozor cs
dc.subject postup svařování cs
dc.subject Certification en
dc.subject rolling stock en
dc.subject welding en
dc.subject product en
dc.subject specification en
dc.subject welder en
dc.subject welding supervision en
dc.subject welding procedure en
dc.title Implementace normy ČSN EN 15085 pro výrobu svařovaných konstrukcí a dílů kolejových vozidel cs
dc.title.alternative Implementation of the standards ČSN EN 15085 for the manufacture of welded structures and parts of rolling stock en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Knedlová, Jana
dc.date.accepted 2010-06-09
dc.description.abstract-translated In my diploma thesis I deal with the certification of welding for rail vehicles. The first part of my work is theoretical, where I describe the concepts and principles of quality management and analyzes the current state of quality management of production of rolling stock. In the second part there is designed steps and procedures for certification according to EN 15085-2, which I established an overall appreciation of the contribution to a certified firm. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/206 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Řízení jakosti cs
dc.thesis.degree-discipline Quality Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 14237
dc.date.assigned 2010-02-19
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
prokop_2010_dp.pdf 5.988Mb PDF View/Open
prokop_2010_vp.doc 39Kb Microsoft Word View/Open
prokop_2010_op.doc 40.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account