Regiony se soustředěnou podporou státu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Regiony se soustředěnou podporou státu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Damborský, Milan
dc.contributor.author Richtar, Martin
dc.date.accessioned 2010-07-19T17:11:37Z
dc.date.available 2010-07-19T17:11:37Z
dc.date.issued 2010-05-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12944
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je určit společné znaky regionů se soustředěnou podporou státu, které byly vymezeny na období 2004 - 2006, 2007 - 2013 a 2010 - 2013 a dané poznatky zobecnit. V teoretické části jsou definovány základní pojmy, které vysvětlují příčiny existence regionů se soustředěnou podporou státu. V praktické části je charakterizována regionální politika v podmínkách České republiky, jsou analyzovány jednotlivé regiony, na něž je soustředěna podpora státu a na základě této analýzy jsou vytvořeny nové tři kategorie podporovaných regionů, které lépe vystihují společné znaky těchto regionů. cs
dc.format 51 s., 7 s. příloh cs
dc.format.extent 5056266 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject regionální politika cs
dc.subject region cs
dc.subject regiony se soustředěnou podporou státu cs
dc.subject hospodářsky slabé regiony cs
dc.subject strukturálně postižené regiony cs
dc.subject regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností cs
dc.subject disparity cs
dc.subject regional policy en
dc.subject region en
dc.subject regions with concentrated state support en
dc.subject economically weak regions en
dc.subject structurally depressed regions en
dc.subject regions with high above-average unemployment en
dc.subject disparities en
dc.title Regiony se soustředěnou podporou státu cs
dc.title.alternative Regions with concentrated state support en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Novosák, Jiří
dc.date.accepted 2010-06-09
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor's work is to identify common features of regions with concentrated state support, which were defined for the period 2004 - 2006, 2007 - 2013 and 2010 - 2013 and the findings generalize. In the theoretical part are defined basic concepts that explain the causes of the existence of regions with the concentrated state support. The practical part is characterized by regional politics in the conditions of the Czech Republic. Furthermore, there are various regions analyzed, which are concentrated on state support and on the basis of this analysis were created three new categories of supported regions, which better reflect the common features of these regions. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/119 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public economics and administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 16032
dc.date.assigned 2010-04-06
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
richtar_2010_bp.pdf 4.822Mb PDF View/Open
richtar_2010_vp.doc 65.5Kb Microsoft Word View/Open
richtar_2010_op.doc 64Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account