Projekt využití benchmarkingu pro zvýšení výkonnosti společnosti DHD Europe s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt využití benchmarkingu pro zvýšení výkonnosti společnosti DHD Europe s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Závodná, Lucie Sára cs
dc.contributor.author Benčurik, Tomáš cs
dc.date.accessioned 2010-07-19T17:21:23Z
dc.date.available 2010-07-19T17:21:23Z
dc.date.issued 2010-05-03 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12968
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je vypracování projektu využití benchmarkingu pro zvýšení výkonnosti společnosti DHD Europe, s.r.o. Práce obsahuje dvě části. Teoretická část se skládá ze zpracování dostupných literárních zdrojů v oblasti problematiky benchmarkingu a zvyšování výkonnosti v rámci podniku. V úvodu praktické části je představená společnost DHD Europe, s.r.o. a je provedená podrobná analýza farmaceutického trhu. Projektová část diplomové práce obsahuje aplikaci metody benchmarkingu s cílem zvýšení podnikové výkonnosti. Závěr obsahuje návrhy a nápravná opatření pro zvýšení výkonnosti podniku. cs
dc.format 92 s. cs
dc.format.extent 5338276 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Benchmarking cs
dc.subject Podniková výkonnost cs
dc.subject Finanční analýza cs
dc.subject Projekt benchmarkingu cs
dc.subject Farmaceutické odvětví cs
dc.subject Benchmarking en
dc.subject Company's performance en
dc.subject Financial analyze en
dc.subject Benchmarking project en
dc.subject Pharmaceutical industry en
dc.title Projekt využití benchmarkingu pro zvýšení výkonnosti společnosti DHD Europe s.r.o. cs
dc.title.alternative Project of Performance Improvement by the Use of Benchmarking in DHD Europe Ltd. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Němcová, Jaroslava cs
dc.date.accepted 2010-05-24 cs
dc.description.abstract-translated The objective of this thesis is to create a benchmarking project to increase the performance in the company DHD Europe Ltd. The work consists of two parts. The theoretical part was created by using the available literature and explains the theme of benchmarking and company performance. In the introduction of the practical part, there are presented DHD Europe Ltd and its main competitors. The project part of the thesis is the application of benchmarking in order to increase performance. The conclusion consists of proposals and remedies to improve company's performance. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 16181
dc.date.assigned 2010-03-29 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
benčurik_2010_dp.pdf 5.090Mb PDF View/Open
benčurik_2010_vp.doc 68.5Kb Microsoft Word View/Open
benčurik_2010_op.doc 68Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account