Analýza možností využití fondů EU ve firmě Favea, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza možností využití fondů EU ve firmě Favea, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Závodná, Lucie Sára
dc.contributor.author Paseková, Adéla
dc.date.accessioned 2010-07-19T17:23:17Z
dc.date.available 2010-07-19T17:23:17Z
dc.date.issued 2010-05-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12970
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou strukturálních fondů Evropské unie a analýzou možností využití těchto fondů a jiných druhů financování pro společnost FAVEA, s.r.o. Ta nabízí svým partnerům kompletní služby související s vývojem, registrací a výrobou doplňků stravy, kosmetiky a potravinářských substancí. Společnost se už zapojila do několika dotačních programů. Cílem této práce je analyzovat dosavadní využití strukturálních fondů Evropské unie, zhodnotit zkušenosti společnosti s čerpáním dotací, odhalit potřeby společ-nosti a doporučit firmě další možnosti čerpání EU fondů i jiné možné varianty financování. Závěrem práce jsou společnosti doporučeny další možnosti účasti v dotačních programech Evropské unie a jiných podpůrných programech. cs
dc.format 61 s., 3 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1357152 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Evropská unie cs
dc.subject fondy EU cs
dc.subject financování cs
dc.subject státní rozpočet cs
dc.subject dotace cs
dc.subject analýza cs
dc.subject European Union en
dc.subject EU Funds en
dc.subject Financing en
dc.subject State Budget en
dc.subject Grants en
dc.subject Analysis en
dc.title Analýza možností využití fondů EU ve firmě Favea, s.r.o. cs
dc.title.alternative Analysis of EU funds utilization in the company Favea, s.r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Skopalík, Aleš
dc.date.accepted 2010-06-09
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the question of structural funds in the European Union and with the analysis of the possible ways of using these funds and other forms of financing as a benefit in FAVEA s.r.o. The company offers complete services connected to the development, registration and production of food supplements, cosmetics and food substances. The company has already joined several endowment programs. The aim of this work is to analyze the usage of the structural funds from the European Union, to evaluate the experiences of the company with donation drawings, to detect the needs of this company and to advise other possibilities of drawings from the EU funds and different potential variations of financing. As a conclusion there are advices for the company's participation in different endowment programs of the European Union and various supporting programs. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/117 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 17054
dc.date.assigned 2010-04-06
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
paseková_2010_bp.pdf 1.294Mb PDF View/Open
paseková_2010_vp.doc 62Kb Microsoft Word View/Open
paseková_2010_op.doc 59.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account