Aerobní rozklad PVA po oxidaci Fentonovou reakcí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Aerobní rozklad PVA po oxidaci Fentonovou reakcí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dvořáčková, Marie
dc.contributor.author Geryková, Zuzana
dc.date.accessioned 2010-07-19T17:26:04Z
dc.date.available 2010-07-19T17:26:04Z
dc.date.issued 2010-05-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12981
dc.description.abstract Cílem práce bylo předupravit PVA Fentonovou reakcí (FR) a tím urychlit následnou biolo-gickou degradaci aktivovaným kalem za aerobních podmínek. Degradace PVA byla prováděna nejprve FR za laboratorních podmínek (25 °C, denního světla, pH 2,5-3) se dvěma vzorky PVA s obchodním názvem Poval 205 a Poval 405, při různých koncentracích jejich vodných roztoků a to 200 mg.l-1, 500 mg.l-1, 1000 mg.l-1. Byly použity dva molární poměry PVA:H2O2:Fe2+ a to 1:10:1 a 1:10:0,5. Vzorky byly odebírány v intervalech 10, 20, 30, 40, 60, 120 minut a po 24 hodinách. Reakce byla ukončena úpravou na pH 9 použitím 1M-NaOH. Vzniklé sraženiny byly podle jejich formy odstraňovány zmražením, odstředěním či filtrací. Účinnost FR byla určována pomocí měření koncentrace celkového organického uhlíku (TOC). Během FR byl sledován oxidačně redukční potenciál (ORP) s cílem určit vhodné oxidačně redukční podmínky pro následnou biologickou degradaci. Produkty FR byly podrobeny aerobní biologické degradaci aktivovaným kalem z čistírny odpadních vod Malenovice. Bylo prokázáno, že produkty FR nebyly pro kal toxické a k jejich rozkladu dochází téměř okamžitě. Kombinací těchto dvou metod byl Poval 205 (500 mg.l-1) odstraněn z 97,23 % (PVA:H2O2:Fe2+ 1:10:1, doba FR 24 hodin) a z 96,58 % (PVA:H2O2:Fe2+ 1:10:1, doba FR 2 hodiny). Z výsledků je zřejmé, že kombinovaná metoda biologického rozkladu Povalu 205 po předúpravě FR je vhodnou alternativou k nakládání s odpadními vodami obsahujícími PVA. cs
dc.format 64 cs
dc.format.extent 1727684 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject PVA cs
dc.subject Fentonova reakce cs
dc.subject aerobní rozklad PVA aktivovaným kalem cs
dc.subject PVA Fenton Reaction en
dc.subject aerobic degradation of PVA en
dc.subject activated sludge en
dc.title Aerobní rozklad PVA po oxidaci Fentonovou reakcí cs
dc.title.alternative Aerobic degradation of PVA after oxidation by Fenton reaction en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kupec, Jan
dc.date.accepted 2010-06-14
dc.description.abstract-translated The goal of this work was to treat PVA with Fenton Reaction (oxidative process with H2O2 and Fe2+) in order to speed up the following biodegradation using activated sludge in aerobic environment. Degradation of PVA was first done with Fenton Reaction in laboratory conditions (25 °C, day-light, pH 2,5-3). The samples of PVA (Poval 205 and Poval 405) were used in water solutions of different concentrations 200 mg.l-1, 500 mg.l-1, 1000 mg.l-1. Two molar ratios of PVA:H2O2:FeSO4.7H2O entered the reaction (1:10:1 and 1:10:0,5). The samples were evaluated in the following intervals 10, 20, 30, 40, 60,120 min and 24 hours. The reaction was stopped by rising the pH to 9 use of 1M-NaOH. Formed precipitate were according to their type removed by freezing, separation or filtration. The efekt of the Fenton reaction was determined by the concentration of Total Organic Carbon (TOC). The Oxide Reduction Potential (ORP) was measured during the Fenton Reaction in order to determine the best oxide reduction condition for the biodegradation process. The products from Fenton Reaction were exposed to the aerobic bio-degradation with acti-vated sludge from the municipal sewage plant. It was proved, that the products of Fenton Reaction were not toxic to the sludge and they were biodegraded almost immediately. Combination of these two process 97,23 % of Poval 205 (500 mg.l-1) was removed (after 24 hour Fenton Reaction and ratio of 1:10:1) and 96,58 % (was removed after 2 hour Fen-ton Reaction and using 1:10:1 ratio). The result clearly proves that a combined method of biodegradation of Poval 205, after treating it with Fenton Reaction, is an alternative soluti-on to treating PVA contaminated sewage waters. en
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/200 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Enviromental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 14664
dc.date.assigned 2010-02-15
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
geryková_2010_dp.pdf 1.647Mb PDF View/Open
geryková_2010_vp.doc 37Kb Microsoft Word View/Open
geryková_2010_op.doc 37Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account