Prognóza vývoje českého trhu se zahraničními nemovitostmi se zaměřením na vlastní internetový projekt

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Prognóza vývoje českého trhu se zahraničními nemovitostmi se zaměřením na vlastní internetový projekt

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cetlová, Helena cs
dc.contributor.author Martínková, Zuzana cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T17:14:10Z
dc.date.available 2010-07-13T17:14:10Z
dc.date.issued 2006-05-12 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1298
dc.description.abstract Diplomová práce na téma Prognóza vývoje českého trhu se zahraničními nemovitostmi se zaměřením na vlastní internetový projekt je věnována nově se rozvíjející komoditě v oblasti realit na českém trhu. Do problematiky uvádí popisem důležitého poslání marketingu a reklamy. Praktická část popisuje význam a vývoj zahraničních nemovitostí na českém trhu. Projekt www.z-reality.cz je důkazem velkého potenciálu rozvoje zahraničních nemovitostí. Příprava jeho realizace se skládá z několika hlavních částí, v nichž hodnotí a analyzuje jeho budoucí efektivnost a přínos na trhu. Závěr práce tvoří prognóza vývoje zahraničních nemovitostí na českém trhu a projekt www.z-reality.cz hodnotí jako jeden ze stimulů jeho dalšího pozitivního rozvoje. cs
dc.format 80 s., 5 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1999921 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Zahraniční nemovitosti cs
dc.subject realitní trh cs
dc.subject internet cs
dc.subject internetový projekt cs
dc.subject marketing cs
dc.subject reklama cs
dc.subject marketingové myšlení cs
dc.subject cílová skupina cs
dc.subject Foreign properties en
dc.subject real estate market en
dc.subject internet en
dc.subject internet project en
dc.subject marketing en
dc.subject ad-vertisement en
dc.subject marketing thinking en
dc.subject focus group en
dc.title Prognóza vývoje českého trhu se zahraničními nemovitostmi se zaměřením na vlastní internetový projekt cs
dc.title.alternative Prognoses of the evolution of the czech real estate mar-ket regarding foreign properties focusing on own internet project en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Ladová, Janka cs
dc.date.accepted 2006-06-06 cs
dc.description.abstract-translated This diploma thesis for the topic, Prognoses of the evolution of the czech real estate mar-ket regarding foreign properties focusing on own internet project, is dedicated to the newly developing comodity of the czech real estate market. This topic is introduced by describing the important tasks of marketing and advertisement. Practical sections describe the importance and evolution of foreign properties. The project www.z-reality.cz is proof of the huge potential in advancment of foreign pro-perties. Preparation of realisation consists of several main parts, which consists of the eva-luation and analysis of its future effects and assets for the market. Results are to be made through the forecasting of the foreign properte development on the czech market and evaluating this as one of the stimuli for its future positive advancement. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3931
dc.date.assigned 2006-03-06 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
martínková_2006_dp.pdf 1.907Mb PDF View/Open
martínková_2006_vp.doc 41Kb Microsoft Word View/Open
martínková_2006_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account