Analýza systému vzdělávání zaměstnanců ve firmě SCHOTT CR, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza systému vzdělávání zaměstnanců ve firmě SCHOTT CR, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bočincová, Zuzana
dc.contributor.author Vašicová, Pavlína
dc.date.accessioned 2010-07-19T17:47:22Z
dc.date.available 2010-07-19T17:47:22Z
dc.date.issued 2010-05-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13017
dc.description.abstract Předmětem této bakalářská práce je analýza systému vzdělávání zaměstnanců. První teore-tická část je zaměřena nejprve na samotný proces vzdělávání, jeho význam pro organizaci, zaměstnance a jednotlivé kroky procesu vzdělávání. Dále se zde zabývám vzdělávacími metodami a novodobými trendy ve vzdělávání. Ve druhé praktické části je popisována společnost SCHOTT, organizace personálního oddělení a zavedený systém vzdělávání zaměstnanců je analyzován formou dotazníků a strukturovaného pohovoru. Cílem bakalář-ské práce je pochopit existující systém a navrhnout efektivní opatření ke zlepšení součas-ného stavu. cs
dc.format 66 s., 5 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 722710 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject systém vzdělávání cs
dc.subject analýza cs
dc.subject efektivita cs
dc.subject identifikace vzdělávacích potřeb cs
dc.subject plánování cs
dc.subject vyhodnocování cs
dc.subject education system en
dc.subject analysis en
dc.subject effectiveness en
dc.subject identification of education needs en
dc.subject planning en
dc.subject evaluation en
dc.title Analýza systému vzdělávání zaměstnanců ve firmě SCHOTT CR, a.s. cs
dc.title.alternative An analysis of education system of employees in the SCHOTT CR company. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Krkoška, Martin
dc.date.accepted 2010-06-10
dc.description.abstract-translated The subject of this thesis is an analysis of educational system of employees. The first theo-retical part is focused at first on the educational process itself, its importance for the or-ganization, employees and individual steps of educational system. It goes on to describe educational methods and modern trends in education. In the second part is described SCHOTT company, organization of Human Resource department and implemented educa-tional system of employees is analyzed by the means of questionnaires and structured in-terview. The objective of this thesis is to understand the existing system and to propose effective measures to improve the actual status. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/116 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 16707
dc.date.assigned 2010-04-06
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
vašicová_2010_bp.pdf 705.7Kb PDF View/Open
vašicová_2010_vp.doc 66Kb Microsoft Word View/Open
vašicová_2010_op.doc 64Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account