Technologie gravitačního lití do pískových forem

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Technologie gravitačního lití do pískových forem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bílek, Ondřej
dc.contributor.author Odstrčilík, Pavel
dc.date.accessioned 2010-07-19T17:47:48Z
dc.date.available 2010-07-19T17:47:48Z
dc.date.issued 2010-06-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13018
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se budu zabývat slévárenstvím. Pokusím se zpracovat celý průběh výroby odlitku, jako odlitek jsem si zvolil těleso ložiska. Začátek tvoří požadavky zákazníky, od těch se následně odvíjí celý návrh odlitku (konstrukce odlitku, dřevěný model s jaderníky, způsob odlévání, tepelné zpracování a obrobení odlitku na požadované rozměry). Na konci všech těchto úkonů je odlitek připraven pro odběr zákazníka. cs
dc.format 69 s. , 3 výkresy příloh cs
dc.format.extent 2446382 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Odlitek cs
dc.subject model cs
dc.subject formování cs
dc.subject jádro cs
dc.subject forma cs
dc.subject slévaní cs
dc.subject Cast en
dc.subject model en
dc.subject moulding operation en
dc.subject core en
dc.subject mould en
dc.subject casting en
dc.title Technologie gravitačního lití do pískových forem cs
dc.title.alternative Technology of gravity casting into sand moulds en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Knedlová, Jana
dc.date.accepted 2010-06-21
dc.description.abstract-translated In my thesis I examine the foundry. I will try to handle the entire production process of casting, casting as I chose the element bearings. Start up requirements of clients, from those subsequently depends on the entire design of casting (the casting design, wooden model with core material, method of casting, heat treatment and machining the casting to the required size). At the end of all these operations is the casting is ready for customer sampling. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/146 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 14253
dc.date.assigned 2010-02-19
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
odstrčilík_2010_bp.pdf 2.333Mb PDF View/Open
odstrčilík_2010_vp.doc 38.5Kb Microsoft Word View/Open
odstrčilík_2010_op.doc 48Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account