Dopad krizových životních situací na další vývoj osobnosti člověka

DSpace Repository

Language: English čeština 

Dopad krizových životních situací na další vývoj osobnosti člověka

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brázda, Milan
dc.contributor.author Ratajská, Leona
dc.date.accessioned 2010-07-19T17:50:30Z
dc.date.available 2010-07-19T17:50:30Z
dc.date.issued 2010-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13023
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je studie krizových životních situací člověka. Obsahem teoretické části je vymezení problematiky stresu v souvislosti s krizovou životní situací, strategie chování v těchto situacích, psychopatologické důsledky a techniky odstranění následků. V praktické části jsem provedla výzkum, jehož součástí je shrnutí aktuálních poznatků o prožívání situací mimořádné zátěže a traumatizujících událostí, studie, věnovaná zkušenostem zasažených lidí povodní v našem regionu a jejich psychické projevy. cs
dc.format 70 s., 5 s. dotazník cs
dc.format.extent 2804830 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Adaptace cs
dc.subject stres cs
dc.subject krize cs
dc.subject stresor cs
dc.subject psychologie cs
dc.subject psychopatologie cs
dc.subject distres cs
dc.subject coping cs
dc.subject deprese cs
dc.subject emoce cs
dc.subject pocity cs
dc.subject katastrofa cs
dc.subject riziko cs
dc.subject vyčerpání cs
dc.subject rovnováha cs
dc.subject ohrožení cs
dc.subject porucha cs
dc.subject Keywords: Adaptation en
dc.subject stress en
dc.subject crisis en
dc.subject stressor en
dc.subject psychology en
dc.subject psychopathology en
dc.subject distress en
dc.subject coping en
dc.subject depression en
dc.subject emotions en
dc.subject disaster en
dc.subject hazard en
dc.subject exhaustion en
dc.subject balance en
dc.subject endangering en
dc.subject defect en
dc.title Dopad krizových životních situací na další vývoj osobnosti člověka cs
dc.title.alternative Impact of Life Crisis Situations on Following Human Personality Development en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, Jaroslav
dc.date.accepted 2010-06-07
dc.description.abstract-translated The aim of the bachelor thesis is a study of the crisis situation in life of the human. The content of a theory part is a determination of the stress problem in the connection with the crisis situation in life, behavior strategy in these situations, psychopathological effects and technical removing of the consequences. In my practical part is introduced a research involving the summary about the actual knowledge of living in extremely hard and traumatic situations, the study about the experiences of the people affected by the flood in our region and their mental demonstrations. en
dc.description.department Ústav systémových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/110 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Logistika a management cs
dc.thesis.degree-discipline Logistics and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 15506
dc.date.assigned 2010-02-12
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
ratajská_2010_bp.pdfBlocked 2.674Mb PDF View/Open
ratajská_2010_vp.doc 59Kb Microsoft Word View/Open
ratajská_2010_op.doc 77Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account