Loftové bydlení- svébytný životní styl

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Loftové bydlení- svébytný životní styl

Show simple item record

dc.contributor.advisor Škarka, Pavel
dc.contributor.author Žampach, Martin
dc.date.accessioned 2010-07-13T17:23:39Z
dc.date.available 2010-07-13T17:23:39Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1308
dc.description.abstract Diplomová práce popisuje co je loftové bydlení a jeho historii. Snaží se vysvětlit důvody konverze industriálních částí městských center a poukazuje na výhody i nevýhody loftů. Ukazuje možné řešení prostoru bytu a snaží se nastínit budoucí vývoj v tomto, tak stále více žádaném a oblíbeném, způsobu bydlení. cs
dc.format 59 s., 5 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 16177851 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Loft cs
dc.subject byt cs
dc.subject bydlení cs
dc.subject loftové bydlení cs
dc.subject revitalizace cs
dc.subject konverze cs
dc.subject industriál cs
dc.subject industriální budovy cs
dc.subject interier cs
dc.subject architektura cs
dc.subject Loft en
dc.subject flat en
dc.subject living en
dc.subject loft living en
dc.subject revitalization en
dc.subject converting en
dc.subject industrial en
dc.subject industrial buildings en
dc.subject interior en
dc.subject architecture en
dc.title Loftové bydlení- svébytný životní styl cs
dc.title.alternative Loft living - original living style en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Frank, Martin
dc.date.accepted 2006-06-07
dc.description.abstract-translated Diploma thesis describe what is loft living and its history. It aims to explain reasons of converting industrial parts of city centres and advert to advantages and disadvantages of lofts. It is showing possibilities in solving space of flat. It Also aims to outline future development in this such a popular style of living. en
dc.description.department Ústav produktového designu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/186 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 4365
dc.date.assigned 2006-02-06
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
žampach_2006_dp.pdf 15.42Mb PDF View/Open
žampach_2006_vp.doc 32Kb Microsoft Word View/Open
žampach_2006_op.pdf 621.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account