Analýza dopravních sítí Zlínského kraje

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza dopravních sítí Zlínského kraje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Oldřich
dc.contributor.author Peterka, Martin
dc.date.accessioned 2010-07-13T17:28:27Z
dc.date.available 2010-07-13T17:28:27Z
dc.date.issued 2006-01-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1315
dc.description.abstract Tato bakalářská práce, na téma "Analýza dopravních sítí Zlínského kraje", se zabývá řešením dopravní situace ve Zlínském kraji. Má celkem čtyři části, které hrají různou roli. V první části se setkáme s obecnými informacemi o Zlínském kraji a jednotlivých druzích dopravy. V druhé podrobně popíšu stávající stav dopravní infrastruktury na území, z níž ve třetí bude vycházet jednotlivé hodnocení dopravy na základě SWOT analýzy. Poslední část se bude zabývat návrhovým řešením pro rozvoj dopravní infrastruktury, které přijal Zlínský kraj s doporučením mezinárodních i republikových organizací. cs
dc.format 62 s., 7 s. příloh cs
dc.format.extent 4276822 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Zlínský kraj cs
dc.subject dopravní infrastruktura cs
dc.subject silniční doprava cs
dc.subject železniční doprava cs
dc.subject kombinovaná doprava cs
dc.subject vodní doprava cs
dc.subject letecká doprava cs
dc.subject cyklistická doprava cs
dc.subject Zlin region en
dc.subject transport infrastructure en
dc.subject road transport en
dc.subject railway traffic en
dc.subject composite transport en
dc.subject water-carriage en
dc.subject air transport en
dc.subject cyclist traffic en
dc.title Analýza dopravních sítí Zlínského kraje cs
dc.title.alternative Analysis of traffic net in Zlin region en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kubík, Josef
dc.date.accepted 2006-01-31
dc.description.abstract-translated This bachelor work, on topic "Analysis of traffic net in Zlin region'q, deals with traffic situation in Zlin region. It has overall four parts, which plays each other different role. In first part, we can meet with general information about Zlin region and individual kinds of traffic. In second, It'll be detailed prescribe present condition of traffic infrastructure in the area. From the second part will be reflected part third, where there'll be valuation of the traffic based on SWOT analysis. Final part deals with suggestion solving for development of traffic infrastructure, which were adopted by Zlin region with recommendation of international and state organizations. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 2235
dc.date.assigned 2005-10-21
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
peterka_2006_bp.pdf 4.078Mb PDF View/Open
peterka_2006_vp.pdf 1.430Mb PDF View/Open
peterka_2006_op.pdf 1.617Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account