Hrací karty, historie a současná produkce

DSpace Repository

Language: English čeština 

Hrací karty, historie a současná produkce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kolesár, Zdeno
dc.contributor.author Kašáková, Eva
dc.date.accessioned 2010-07-13T17:30:05Z
dc.date.available 2010-07-13T17:30:05Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1317
dc.description.abstract Tato práce představuje pohled do historie hracích karet a jejich grafické podoby. Soustřeďuje základní informace o původu karet jak ve světě, tak i v Evropě, o jejich proměnách a vývoji až do současnosti. Speciální část je dále věnována historii karet v České republice. Celá práce je doplněná obrazovými ukázkami karet z různých období, které pomáhají čtenáři přiblížit se dané problematice. Cílem práce je odhalit neznámý příběh karet a vybídnout k zamyšlení nad místem, které karty zastávají v dnešní moderní společnosti. cs
dc.format 32 s., 4 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 9764065 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject hrací karty cs
dc.subject vzhled cs
dc.subject původ cs
dc.subject vývoj cs
dc.subject současnost cs
dc.subject playing cards en
dc.subject appearence en
dc.subject origin en
dc.subject changes and the present en
dc.title Hrací karty, historie a současná produkce cs
dc.title.alternative The Playing Cards, History and Present Production en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Baroňová, Lenka
dc.date.accepted 2006-06-06
dc.description.abstract-translated This thesis comprises an insight into the history of playing cards and their graphic appearance. It concerns basic information about the origin of cards in the world, as well as in Europe, about its changes and evolution till nowadays. A special part is dedicated to the history of cards in the Czech Republik. The whole thesis is completed with images of cards from relevant periods which help the reader to embrace better the issue. Its objective is to uncover the unknown story of the playing cards and encourage to thing about the position that playing cards occupy in modern society. en
dc.description.department Ústav reklamní fotografie a grafiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/129 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Grafický design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Graphic Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 3025
dc.date.assigned 2006-02-06
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kašáková_2006_bp.pdf 9.311Mb PDF View/Open
kašáková_2006_vp.doc 37.5Kb Microsoft Word View/Open
kašáková_2006_op.doc 43.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account