Analýza financování internetového připojení škol a školských zařízení

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza financování internetového připojení škol a školských zařízení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skopalík, Aleš
dc.contributor.author Kopáčková, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-19T22:17:24Z
dc.date.available 2010-07-19T22:17:24Z
dc.date.issued 2010-04-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13204
dc.description.abstract Tématem této bakalářské práce je finanční analýza internetového připojení škol a školských zařízení. V teoretické části jsou zpracovány literární prameny týkající se veřejného sektoru a veřejné správy. Následně je zde zmíněn státní rozpočet a financování příspěvkových organizací. V poslední kapitole teoretické části je nastíněna problematika financování regionálního školství. Analytická část se v obecné rovině zabývá charakteristikou škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem. Následně je popsán současný stav internetového připojení škol a školských zařízení Zlínského kraje a provedena analýza jeho financování. V závěru jsou uvedeny tržní nabídky poskytovatelů internetového připojení a navržena možná řešení vedoucí k úspoře finančních nákladů zřizovatele. cs
dc.format 67 s., 4 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 3131699 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject veřejný sektor cs
dc.subject veřejná správa cs
dc.subject příspěvková organizace cs
dc.subject financování školství cs
dc.subject normativy cs
dc.subject analýza financování cs
dc.subject internetové připojení cs
dc.subject škola cs
dc.subject školské zařízení cs
dc.subject veřejná zakázka cs
dc.subject public sector en
dc.subject government en
dc.subject allowance organization en
dc.subject financing of school system en
dc.subject legislation en
dc.subject financial analysis en
dc.subject internet connection en
dc.subject school en
dc.subject school facility en
dc.subject public commission en
dc.title Analýza financování internetového připojení škol a školských zařízení cs
dc.title.alternative Financial analysis of internet connection of schools and school facilities en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Stuchlík, Jan
dc.date.accepted 2010-05-24
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with a financial analysis of internet connection of schools and school facilities established by the Zlín Region. In the theoretical part are first of all presented data from sources describing public sector and government. Apart from this the state budget of Czech Republic is mentioned, in connection with financing allowance organisations. The last chapter of the theoretical part introduces problems of financing of municipal education. The analytic part of this thesis describes in the first place schools and school facilities established by the Zlín Region generally. Secondly, there is a description present state of internet connection schools and school facilities established by the Zlín Region and consequently performed financial analysis of this problem. Finally, the market offers are mentioned and the potential solutions contributing to saving financial expenses are presented. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 15248
dc.date.assigned 2010-02-25
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kopáčková_2010_bp.pdf 2.986Mb PDF View/Open
kopáčková_2010_vp.pdf 223.1Kb PDF View/Open
kopáčková_2010_op.pdf 706.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account