Marketingový plán firmy JC STAV s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Marketingový plán firmy JC STAV s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Juříková, Martina
dc.contributor.author Coufal, Jiří
dc.date.accessioned 2010-07-13T17:32:18Z
dc.date.issued 2006-05-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1320
dc.description.abstract Hlavním cílem mé diplomové práce je vytvoření marketingového plánu pro firmu JC STAV s.r.o. V teoretické části se zabývám významem jednotlivých částí podnikového strategického a marketingového plánování. Uvádím zde teoretická východiska pro zpraco-vání marketingového plánu se zaměřením na jednotlivé analýzy. V praktické části přibližu-ji firmu JC STAV s.r.o., její postavení na trhu, cílové skupiny a využívané nástroje marke-tingu a marketingových komunikací. Definuji její strategický řídící proces a zpracovávám analýzy pro marketingové strategické plánování. V projektové části vytvářím marketingo-vý plán, ve kterém shrnuji poznatky z provedených analýz, definuji marketingové cíle a strategie včetně jejich priorit a způsobu realizace. cs
dc.format 74 s., 12 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 4520772 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 15.05.2036
dc.subject strategické plánování cs
dc.subject marketingový plán cs
dc.subject situační analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject PESTE analýza cs
dc.subject strategic planning en
dc.subject marketing plan en
dc.subject situation analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject PESTE analysis en
dc.title Marketingový plán firmy JC STAV s.r.o. cs
dc.title.alternative Marketing plan for JC STAV s.r.o. company en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Soukalová, Radomila
dc.date.accepted 2006-05-29
dc.date.vskp-available 2036-05-15
dc.description.abstract-translated Creation of marketing plan for JC STAV s.r.o. company is the main aim of my the-sis. The theoretical part analyses the individual parts of the corporate strategic and marke-ting planning. I have indicated the theoretical bases for the marketing plan regarding the individual analyses. The practical part describes the JC STAV s.r.o. company, its position on the market, target groups and used marketing tools for marketing communications. Here I define the strategic management process and process the analyses for the strategic marke-ting planning. The project part defines a marketing plan that comprises the results of the individual analyses, definitions of the marketing aims and the strategy, including the prio-rities and the way of actual performance. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2702
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
coufal_2006_dp.pdfBlocked 4.311Mb PDF View/Open
coufal_2006_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open
coufal_2006_op.doc 71.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account