Využítí nástrojů PR v rámci komunikační strategie organizace

DSpace Repository

Language: English čeština 

Využítí nástrojů PR v rámci komunikační strategie organizace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Navrátilová, Svatava
dc.contributor.author Durďák, Aleš
dc.date.accessioned 2010-07-19T22:38:07Z
dc.date.available 2010-07-19T22:38:07Z
dc.date.issued 2010-05-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13241
dc.description.abstract Bakalářská práce je zpracovaná na téma "Využití nástrojů PR v rámci komunikační strategie organizace". Hlavním cílem této práce je analýza činnosti neziskové organizace a následné doporučení pro nastavení nové aplikace, jež bude vycházet z pozorování daného subjektu. V teoretické části jsou zpracovány poznatky z oblasti public relations, z neziskového sektoru, z oblasti společenské zodpovědnosti firem. Praktická část analyzuje vybranou neziskovou organizaci. Vlastní analýza, založená na praktické a teoretické části, se snaží hledat způsoby a činnosti, které by mohly ještě více zefektivnit dosavadní činnost organizace. V závěru práce jsou navrženy konkrétní doporučení pro využití danou organizací. cs
dc.format 80 s. cs
dc.format.extent 2407628 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Nezisková organizace cs
dc.subject public relations cs
dc.subject media relations cs
dc.subject public relations strategie cs
dc.subject budování značky cs
dc.subject Non-profit organizations en
dc.subject public relations en
dc.subject media relations en
dc.subject public relations strategy en
dc.subject brand building en
dc.title Využítí nástrojů PR v rámci komunikační strategie organizace cs
dc.title.alternative Usage of PR instruments within the framework of organization strategy en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kamas, Patrik
dc.date.accepted 2010-05-24
dc.description.abstract-translated Theme of this bachelor work is " Usage of PR instruments within the framework of organization strategy". Main object of this work is to analyse work of non profit - making organization and consecutive recommendation for new aplication set up, based on observing of this subject. In theoretic part there are processed experiences from PR, non profit sector, social responsibility of companies. Practical part analyse choosen non profit - making organisation. Own analyse , based on practical and theoretical part, trying to find the way and operations, which can be used to make current work of organisation more efficient . At the end of this work there are particular recommendations which can be used for this particular organisation. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 13608
dc.date.assigned 2009-12-01
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
durďák_2010_bp.pdf 2.296Mb PDF View/Open
durďák_2010_vp.pdf 54.62Kb PDF View/Open
durďák_2010_op.pdf 57.23Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account