Současný svět billboardů - politický billboard

DSpace Repository

Language: English čeština 

Současný svět billboardů - politický billboard

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křížek, Zdeněk
dc.contributor.author Vedral, Jiří
dc.date.accessioned 2010-07-13T17:33:42Z
dc.date.available 2010-07-13T17:33:42Z
dc.date.issued 2006-05-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1324
dc.description.abstract V teoretické části je popsán billboard jako reklamní prostředek. Práce uvádí základní informace o historii billboardu, jeho typech, rozměrech, nákladech na výrobu a následný pronájem ploch. Práce se dále zabývá situacemi, kdy je vhodné nebo naopak nevhodné billboard jako propagační prostředek využít, jaké jsou zásady při návrhu kampaní a jak billboard působí na spotřebitele. Konec teoretické části je věnován využití billboardů pro politickou propagaci. Praktická část analyzuje předvolební outdoorové kampaně dvou nejsilnějších politických stran v ČR, ODS a ČSSD. Důraz je kladen na analýzu obsahu a stylu kampaní a jejich působení na voliče. Projektová část nastiňuje návrhy řešení, které by mohly napomoci kultivovat a zefektivnit politickou reklamu. cs
dc.format 61 s., 3. s obr. příloh cs
dc.format.extent 2148135 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject billboard cs
dc.subject venkovní reklama cs
dc.subject předvolební kampaň cs
dc.subject politická reklama cs
dc.subject ODS cs
dc.subject ČSSD cs
dc.subject billboard en
dc.subject outdoor advertising en
dc.subject election campaign en
dc.subject political advertising en
dc.subject Czech Social Democratic Party en
dc.subject Civic Democratic Party en
dc.title Současný svět billboardů - politický billboard cs
dc.title.alternative Todays world of billboards - political billboard en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Zelinský, Miroslav
dc.date.accepted 2006-06-01
dc.description.abstract-translated The theoretical part gives a description and characteristics of the billboard as an advertising medium. This work contains basic information concerning history of the billboard, types, dimensions, costs of production and rental of hoardings. Then the text mentions what are the situaions in which it is efficient to use billboard as an advertising medium, what are basic rules we should respect during designing and planning outdoor campaigns and what are the impacts of these billboard campaigns on consumers. The end of the theoretical part is consecrated to usage of billboards in political advertising and election campaings. Practical part analyses election outdoor campaigns of two major political parties in the Czech republic, Civic Democratic Party and Czech Social Democratic Party. It accentuates an analysis of the content and the style of the campaigns and their impact on potential voters. The project part proposes some solutions that might help to get political advertising more cultivated and efficient. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2649
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
vedral_2006_bp.pdf 2.048Mb PDF View/Open
vedral_2006_vp.doc 58.5Kb Microsoft Word View/Open
vedral_2006_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account