Analýza investícií, tvorby a akumulácie kapitálu v Číne

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza investícií, tvorby a akumulácie kapitálu v Číne

Show simple item record

dc.contributor.advisor KLOUDOVÁ, Jitka cs
dc.contributor.author Letko, Marián cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T17:34:27Z
dc.date.available 2010-07-13T17:34:27Z
dc.date.issued 2006-05-19 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1328
dc.description.abstract Práca v teoretickej časti poskytuje základný prehľad o problematike investícií. Analytická časť sa zaoberá analýzou investícií. Posudzuje investície v Číne v období rokov 1997 až 2003. Ich celkovú výšku, porovnáva investície s hrubým domácim produktom a skúma ich vplyv na hrubý domáci produkt. Ďalej analyzuje investície podľa rozdelenia do sektorov ekonomiky a podľa účelu použitia. Snaží sa ich odhadnúť budúci vývoj. cs
dc.format 47 s., 7 s. príloh cs
dc.format.extent 1186332 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject investície cs
dc.subject hrubý domáci produkt cs
dc.subject úspory cs
dc.subject investments en
dc.subject gross domestic product en
dc.subject savings en
dc.title Analýza investícií, tvorby a akumulácie kapitálu v Číne cs
dc.title.alternative Analysis of investments, creation and accumulation of capital in China en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mikeska, Martin cs
dc.date.accepted 2006-06-13 cs
dc.description.abstract-translated This work presents essential survey about the subject of investments. Analitical part deals with analysis of investments. It reviews investments in China through the period from 1997 to 2003. It reviews total amount, compares investments with gross domestic product and recognizes their effect on it. Analyses them by their distribution among sectors of economy and by purpose of use. It estimates future trends in investments in China. en
dc.description.department Ústav ekonomie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/112 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 3854
dc.date.assigned 2006-03-13 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
letko_2006_bp.pdf 1.131Mb PDF View/Open
letko_2006_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open
letko_2006_op.pdf 157.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account