Opotřebení běhounových směsí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Opotřebení běhounových směsí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Maňas, David
dc.contributor.author Mít, Jiří
dc.date.accessioned 2010-07-19T23:08:46Z
dc.date.available 2010-07-19T23:08:46Z
dc.date.issued 2010-06-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13292
dc.description.abstract V gumárenském průmyslu se velmi často setkáváme s problémem opotřebení pryžových výrobků. Některé formy opotřebení jako je opotřebení běhounů pneumatik, dopravních pásů jsou velmi podobné obrábění. Běhoun je ta část pneumatiky, která zabezpečuje styk vozidla s vozovkou a podílí se na přenosu hnací síly. Opotřebení pneumatik osobních au-tomobilů je realizováno obrusivostí, kdy je běhoun vystaven brousícímu účinku vozovky po které se pohybuje. U pneumatik pohybujících se v náročném terénu je mechanismus opotřebení zcela odlišný. Ostré hrany kamenů a terénních nerovností postupně vykousávají (vytrhávají) části běhounu. Tento proces je podobný frézování, ale za specifických podmí-nek.Vliv mechanických vlastností na opotřebení silně namáhaných pryžových dílů je po-psán v této práci. cs
dc.format 70 stran cs
dc.format.extent 1970028 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject pryž cs
dc.subject gumárenská směs cs
dc.subject mechanické vlastnosti cs
dc.subject opotřebení cs
dc.subject Chipping - Chunking test cs
dc.subject rubber en
dc.subject rubber compound en
dc.subject mechanical properties en
dc.subject wear en
dc.subject Chipping - Chunking test en
dc.title Opotřebení běhounových směsí cs
dc.title.alternative Wear of Tread Compounds en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Staněk, Michal
dc.date.accepted 2010-06-22
dc.description.abstract-translated Rubber industry often faces the problem of wear of rubber parts. Some forms of wear, especially the wear of tyre tread or conveyor belts, are very similar to working itself. The tyre tread is the part of tyre which secures contact of vehicle with road and is directly in-volved in the transfer of driving power. The wear of tyre treads of passenger car and fre-ight vehicles moving on usual roads, is characterised by its abrasion. Tyre tread of a vehicle is exposed to abrasive effect of the road it moves on. However, the mechanism of wear of tyres working in very hard terrain conditions is absolutely different. Sharp stone edges and terrain irregularities gradually cut (tear off) parts of the rubber tread surface, which can be understood as a way of working. There is also some similarity to milling, although under very specific conditions. The influence of mechanical properties on wear of heavily stressed rubber parts is described in this paper. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/146 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 14155
dc.date.assigned 2010-02-19
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
mít_2010_bp.pdf 1.878Mb PDF View/Open
mít_2010_vp.doc 40.5Kb Microsoft Word View/Open
mít_2010_op.doc 42.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account