Program socioekonomického rozvoje obce Dolní Němčí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Program socioekonomického rozvoje obce Dolní Němčí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Jiří
dc.contributor.author Bobčík, Pavel
dc.date.accessioned 2010-07-13T17:36:06Z
dc.date.available 2010-07-13T17:36:06Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1330
dc.description.abstract Jako téma mé bakalářské práce jsem si vybral zpracování "Programu socioekonomického rozvoje obce Dolní Němčí" tedy obce, ve které žiji a ve které jsem získával základy svého vzdělání. Cílem této práce je popsat socioekonomický stav obce, navrhnout řešení a možné podmínky pro její rozvoj. K dosažení tohoto cíle bylo třeba vyhodnotit průřezové okruhy včetně jejich vzájemných vazeb, zejména vyhodnotit demografický vývoj, ekonomický rozvoj, sociální a kulturní sféru, dopravní obslužnost, ale i další neméně důležité oblasti a na základě jejich vyhodnocení určit silné a slabé stránky obce, příležitosti a ohrožení, nebo-li SWOT analýzu. cs
dc.format 81 s., 10 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 2896330 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Program rozvoje obce cs
dc.subject strategické plánování cs
dc.subject regionální rozvoj cs
dc.subject socioekonomická analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject strategické cíle rozvoje obce cs
dc.subject katalog projektů cs
dc.subject Village develpment program en
dc.subject strategic planning en
dc.subject region development en
dc.subject socio-economic analyse en
dc.subject SWOT analyse en
dc.subject village strategic development goals en
dc.subject cataloge of projects en
dc.title Program socioekonomického rozvoje obce Dolní Němčí cs
dc.title.alternative The Program of the socio-economic development of the Dolní Němčí village en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hájek, Oldřich
dc.date.accepted 2006-06-14
dc.description.abstract-translated As a theme of my Bachelors work I have choosen to process "The Program of the socio-economic development of the Dolní Němčí village", thus the village where I am living, where I have got basics of my education. The goal of this work is to desribe the socio-economik conditions of the village, to suggest solutions and possible conditions for its development. For achieving of this goal there were need not only for demografic development assesment, economic development, social and cultural sphere, commuters transport but futer no less important sphere and on the basis of their essesment to detemine the strong and week poins of the village, oppurtunites und threats or the SWOT analyse. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 3587
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
bobčík_2006_bp.pdf 2.762Mb PDF View/Open
bobčík_2006_vp.doc 41Kb Microsoft Word View/Open
bobčík_2006_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account